VNHY


Valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015
Hankenumero

VNK017:00/2013

Asettaja

Valtioneuvoston kanslia

Hankkeen tila

Päättynyt

Asettamispäivä

Wed Dec 04 00:00:01 EET 2013

Toimikausi/aikataulu

Wed Dec 04 00:00:01 EET 2013 - Sat Feb 28 00:00:01 EET 2015

Tehtävä

Kehittämis- ja uudistushanke

Tehtäväkuvaus

Hankkeen tehtävänä on valmistella valtioneuvoston ja sen ministeriöiden hallinto- ja palvelutoimintojen kokoaminen valtioneuvoston kansliaan muodostettavaan valtioneuvoston hallintoyksikköön 1.3.2015 lukien.

Hankkeessa valmistellaan valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisten hallinto- ja palvelutoimintojen tarkoituksenmukainen kokoaminen ja valtioneuvoston hallintoyksikön organisointi ja toiminnan järjestäminen.

Hanke tekee valtioneuvoston hallintoyksikköön koottavia tehtäviä ja kokoamisen ajallista vaiheistamista koskevat linjausehdotukset 30.4.2014 mennessä sekä valmistelee valtioneuvoston hallintoyksikön muodostamisen sekä tehtävien, virkojen ja muiden voimavarojen kokoamiseksi tarvittavat säädösmuutos-, talousarvio- ja muut ehdotukset 30.8.2014 mennessä. Tämän jälkeen valmistellaan valtioneuvoston hallintoyksikön toimintojen sisäinen organisointi ja valtioneuvoston hallintoprosessien uudistaminen siten, että valtioneuvoston hallintoyksikkö voi aloittaa toimintansa 1.3.2015 lukien.

Edellä mainitun perusteella hankkeen toteutusaikataulu jakautuu kolmeen vaiheeseen seuraavasti:

I vaihe 1.1. – 30.4.2014
II vaihe 1.5. – 30.8.2014
III vaihe 31.8.2014 – 28.2.2015

Tavoitteet

Valtioneuvoston hallintoyksikkö johtaa, sovittaa yhteen ja kehittää valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteistä hallintoa, sisäistä toiminnan ja talouden suunnittelua ja toimintatapoja sekä tuottaa yhteisiä palveluja ja kehittää valtioneuvoston yhteistä toimintakulttuuria. Valtioneuvoston hallintoyksikön muodostaminen on askel kohti yhtenäisempää ja yhteen toimivaa valtioneuvostoa.

Kustannukset ja rahoitus

Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden toimintamenot budjetoidaan valtioneuvoston yhteiselle toimintamenomomentille ja ministeriöiden toimintamenomomenteille. Valtioneuvoston yhteisiin toimintamenoihin kootaan valtioneuvoston hallintoyksikön vastuulle kuuluvien hallinto- ja palveluprosessien palkkaus-, toiminta- ja kehittämismenot sekä yksikön johtovastuulle siirtyvän henkilöstön palkkaus-, toiminta- ja kehittämismenot. Valtioneuvoston yleisistunnolle säädetään oikeus päättää ministeriöiden toimintamäärärahojen siirrosta ministeriöiden välillä.Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden toimintamäärärahoja kootaan ja niitä tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena, joten toimintamenoja voidaan käyttää nykyistä tehokkaammin ja joustavammin sekä toteuttaa valtioneuvostossa tarvittavia toiminnan uudistuksia. Perustettava valtioneuvoston hallintoyksikkö vastaa valtioneuvoston sisäisestä toiminnan ja talouden suunnittelun yhteensovittamisesta.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Kansliapäällikkökokous ja kansliapäälliköistä muodostettu ohjausryhmä ohjaa ja sovittaa yhteen valtioneuvoston hallintoyksikön muodostamisen valmistelua.

Hankejohtaja vastaa hankkeen johtamisesta ja eri kokonaisuuksien yhteensovittamisesta. Valmistelijoina toimivat hankepäälliköt yhteistyössä ministeriöistä koottujen työtä tukevien toiminta-aluekohtaisten valmisteluryhmien kanssa. Hankepäälliköt vastaavat kunkin hallinto- ja palvelutoiminta-alueen osalta tarvittavasta valmistelusta ja ehdotuksista. Toiminta-aluekohtaisten valmisteluryhmien jäsenet tukevat hankepäälliköitä valmistelutyössä.

Valmistelussa kuullaan ja valmisteluun osallistetaan etenkin seuraavat valtioneuvoston yhteiset verkostot: hallintojohtajakokous, talousjohtajakokous, toimitilayhteistyöryhmä, tietohallinnon yhteistyö- ja koordinaatioryhmä TIETOKEKO, tietopalveluiden yhteistyöryhmä VALTIPA ja kehittämis- ja koulutusyhdyshenkilöiden verkosto KEHIKKO.

Hankkeeseen liittyvä yhteistoimintamenettely järjestetään poikkihallinnollisena yhteistoimintamenettelynä ja ministeriöiden toimesta kussakin ministeriössä.

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Kyllä

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Aihealueet

Hallinto. Johtaminen. Henkilöstö

Asiasanat

Hallinto, Valtioneuvosto

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Jyrki Katainen, Olli-Pekka Heinonen

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Viiala Jorma sopimustoimitsija Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Henkilökohtainen varajäsen
Karrasch Kristian neuvottelupäällikkö Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Henkilökohtainen varajäsen
Karvonen Airi neuvotteleva virkamies ympäristöministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Jokikallas Sari puheenjohtaja ProUnioni ry Henkilökohtainen varajäsen
Olasvirta Leo varapääluottamusmies UHVY Henkilökohtainen varajäsen
Puhto Maarit tietohallintopäällikkö sosiaali- ja terveysministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Jokela Jaakko tietohallintopäällikkö työ- ja elinkeinoministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Tervalahti Merja taloushallintoasiantuntija valtiovarainministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Tammeaid Marika kehittämispäällikkö valtiovarainministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Janhunen Kirsi erityisasiantuntija valtiovarainministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Pyykkö Raija informaatikko valtiovarainministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Kähö Elina informaatikko valtiovarainministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Harmainen Mika ICT-järjestelmäsuunnittelija puolustusministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Inkinen Pirjo kehittämispäällikkö maa- ja metsätalousministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Karsma Kai ylitarkastaja työ- ja elinkeinoministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Staff Mikko talousjohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Kerkelä Janne projektipäällikkö valtioneuvoston kanslia Jäsen
Lankinen Timo alivaltiosihteeri valtioneuvoston kanslia Jäsen
Kaipainen Ulla erityisasiantuntija valtioneuvoston kanslia Henkilökohtainen varajäsen
Koivurinta Hannu erityisasiantuntija valtiovarainministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Vahlstedt Jaana tietoasiantuntija liikenne- ja viestintäministeriö Henkilökohtainen varajäsen

Hankepäälliköt

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Uusisilta Kaija viestintäjohtaja sisäministeriö Jäsen
Petrell Katarina hallitusneuvos, käännöstoimiston päällikkö valtioneuvoston kanslia Jäsen
Aalto Jukka talousjohtaja sisäministeriö Jäsen
Hovi Heikki neuvotteleva virkamies valtioneuvoston kanslia Jäsen
Pystynen Eeva hallintojohtaja maa- ja metsätalousministeriö Jäsen
Jalonen Aino hallintojohtaja valtioneuvoston kanslia Jäsen
Laine Kari kehittämisneuvos valtioneuvoston kanslia Jäsen
Anttila Teemu tietohallintojohtaja valtioneuvoston kanslia Jäsen
Kivivasara Sami lainsäädäntöneuvos valtioneuvoston kanslia Jäsen
Niemi Anne tietopalvelupäällikkö liikenne- ja viestintäministeriö Jäsen

Hankintatoimi ja matkahallinto

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Pystynen Eeva hallintojohtaja maa- ja metsätalousministeriö Puheenjohtaja
Peltonen Kari hallitusneuvos valtioneuvoston kanslia Jäsen
Rouhe Ari hallintojohtaja ulkoasiainministeriö Jäsen
Kuusela Markku hallitusneuvos oikeusministeriö Jäsen
Taipale Pekka tuottavuusvirkamies sisäministeriö Jäsen
Jantunen Juho-Antti hallitussihteeri opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Luomajärvi Jussi hallitusneuvos liikenne- ja viestintäministeriö Jäsen
Artell Anne matkahallinnon esimies ulkoasiainministeriö Jäsen
Safo Karri ylitarkastaja ympäristöministeriö Jäsen
Tikkanen Tarja matkahallintoasiantuntija valtiovarainministeriö Jäsen
Järvi Pekka osastoupseeri puolustusministeriö Jäsen
Pulkkinen Matti neuvotteleva virkamies sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Torppa Minna matkahallinnon asiantuntija puolustusministeriö Jäsen
Mäkinen Kari hallitusneuvos työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen

Henkilöstöhallinto ja henkilöstön kehittäminen

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Jalonen Aino hankepäällikkö valtioneuvoston kanslia Puheenjohtaja
Peltonen Kari hallitusneuvos valtioneuvoston kanslia Jäsen
Lehtonen Vesa henkilöstöjohtaja ulkoasiainministeriö Jäsen
Kukkonen-Suvivuo Tiina henkilöstöpäällikkö sisäministeriö Jäsen
Korkala Antti neuvotteleva virkamies puolustusministeriö Jäsen
Nyblom Pia hallitusneuvos opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Viippola Päivi hallintojohtaja liikenne- ja viestintäministeriö Jäsen
Pyykönen Tuula neuvotteleva virkamies työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Perttula Liisa hallitusneuvos sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Nieminen Markku neuvottelupäällikkö Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Jäsen
Itkonen Riitta hallitusneuvos maa- ja metsätalousministeriö Jäsen
Apajalahti-Laine Arja henkilöstöpäällikkö oikeusministeriö Jäsen
Sederholm Heidi henkilöstöpäällikkö ympäristöministeriö Jäsen
Pellikka Pilvi henkilöstöpäällikkö valtiovarainministeriö Jäsen
Holopainen Ari finanssineuvos valtion työmarkkinalaitos Jäsen
Pöllänen Mikko virastomestari sisäministeriö Jäsen
Hakkarainen Marja-Liisa henkilöstösuunnittelija oikeusministeriö/ Palkansaajajärjestö Pardia ry Jäsen
Ritari Taru ylitarkastaja oikeusministeriö Jäsen
Savo Selena henkilöstöpäällikkö valtiovarainministeriö Jäsen
Kajander Riitta henkilöstöpäällikkö ympäristöministeriö Jäsen
Savo Selena projektipäällikkö valtioneuvoston kanslia Jäsen
Silfverberg Anne kehitysjohtaja työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Turunen Harri sopimustoimitsija Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Palkansaajajärjestö Pardia ry Jäsen
Inkinen Pirjo kehittämispäällikkö maa- ja metsätalousministeriö Jäsen

Henkilöstömuutoksesta vastaava henkilö

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Muttilainen Olli hallintojohtaja oikeusministeriö Jäsen
Kukkonen-Suvivuo Tiina henkilöstöpäällikkö sisäministeriö Jäsen
Nyblom Pia hallitusneuvos opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Pystynen Eeva hallintojohtaja maa- ja metsätalousministeriö Jäsen
Tammeaid Marika kehittämispäällikkö valtiovarainministeriö Jäsen
Viippola Päivi hallintojohtaja liikenne- ja viestintäministeriö Jäsen
Koski Jaana hallintoylijohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Perttula Liisa hallitusneuvos sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Antikainen Hannu hallintojohtaja puolustusministeriö Jäsen
Pyykönen Tuula neuvotteleva virkamies työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Lehtonen Vesa henkilöstöjohtaja ulkoasiainministeriö Jäsen

Henkilöstöpoliittinen valmisteluryhmä 3.4.2014-28.2.2015

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Jalonen Aino hankepäällikkö valtioneuvoston kanslia Varapuheenjohtaja
Vilavaara Auni-Marja osastopäällikkö, ylijohtaja valtioneuvoston kanslia Jäsen
Peltonen Kari hallitusneuvos valtioneuvoston kanslia Jäsen
Lehtonen Vesa henkilöstöjohtaja ulkoasiainministeriö Jäsen
Kuusela Markku hallitusneuvos oikeusministeriö Jäsen
Kukkonen-Suvivuo Tiina henkilöstöpäällikkö sisäministeriö Jäsen
Antikainen Hannu hallintojohtaja puolustusministeriö Jäsen
Leinonen Merja hallitusneuvos opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Pystynen Eeva hallintojohtaja maa- ja metsätalousministeriö Jäsen
Luomajärvi Jussi hallitusneuvos liikenne- ja viestintäministeriö Jäsen
Pyykönen Tuula neuvotteleva virkamies työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Kurki-Suutarinen Matleena neuvotteleva virkamies valtion työmarkkinalaitos Jäsen
Turunen Harri sopimustoimitsija Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Jäsen
Selenius Rauno OM:n hallinnonalan pääluottamusmies oikeusministeriö, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Jäsen
Janas Pirkko lakimies Palkansaajajärjestö Pardia ry Jäsen
Kivivasara Sami hankepäällikkö valtioneuvoston kanslia Sihteeri
Forsman Linda hankeassistentti valtioneuvoston kanslia Sihteeri
Perttula Liisa hallitusneuvos sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Savo Selena henkilöstöpäällikkö valtiovarainministeriö Jäsen
Sederholm Heidi henkilöstöpäällikkö ympäristöministeriö Jäsen
Kerkelä Janne hankejohtaja valtioneuvoston kanslia Puheenjohtaja

Käännös- ja kielipalvelut

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Petrell Katarina hallitusneuvos valtioneuvoston kanslia Puheenjohtaja
Kuhmonen Kaisa johtava terminologi valtioneuvoston kanslia Jäsen
Talonen Irma ylikielenkääntäjä ulkoasiainministeriö Jäsen
Vuorenlinna Ursula kielenkääntäjä puolustusministeriö Jäsen
Kola Jaana kielenkääntäjä maa- ja metsätalousministeriö Jäsen
Vanha-Similä Anne ylikielenkääntäjä työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Forsman Kristian kielenkääntäjä sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Juvonen Timo kielenkääntäjä valtiovarainministeriö Jäsen
Orava Eva käännösasiantuntija ympäristöministeriö Jäsen
Valkeavaara Riikka kääntäjä liikenne-ja viestintäministeriö Jäsen
Fleming Merja kielenkääntäjä opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Leppänen Anu ylikielenkääntäjä sisäministeriö Jäsen
Peltoniemi Gunilla lainsäädäntösihteeri oikeusministeriö Jäsen

Ministeriöiden yhdyshenkilöt

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Rouhe Ari hallintojohtaja ulkoasiainministeriö Jäsen
Skog Tea johdon asiantuntija oikeusministeriö Jäsen
Oranen Hanna henkilöstön kehittäjä sisäministeriö Jäsen
Antikainen Hannu hallintojohtaja puolustusministeriö Jäsen
Tammeaid Marika kehittämispäällikkö valtiovarainministeriö Jäsen
Patosalmi Iiris neuvotteleva virkamies opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Pystynen Eeva hallintojohtaja maa- ja metsätalousministeriö Jäsen
Viippola Päivi hallintojohtaja liikenne- ja viestintäministeriö Jäsen
Salmenoja Mikko henkilöstö- ja hallintojohtaja työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Koski Jaana hallintoylijohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Hintsala Oili talousjohtaja ympäristöministeriö Jäsen

Poikkihallinnollinen yhteistoimintaelin 24.3.2014-28.2.2015

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Jalonen Aino hankepäällikkö valtioneuvoston kanslia Puheenjohtaja
Vilavaara Auni-Marja osastopäällikkö, ylijohtaja valtioneuvoston kanslia Varapuheenjohtaja
Peltonen Kari hallitusneuvos valtioneuvoston kanslia Jäsen
Nieminen Markku neuvottelupäällikkö Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Jäsen
Tilander Jorma toiminnanjohtaja Suomen Lakimiesliitto, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Jäsen
Karrasch Kristian neuvottelupäällikkö Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Jäsen
Turunen Harri sopimustoimitsija Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Jäsen
Rantakari Ilari ulkoasiain virkailijayhdistyksen pj. ulkoasiainministeriö, Palkansaajajärjestö Pardia ry Jäsen
Kivivasara Sami hankepäällikkö valtioneuvoston kanslia Sihteeri
Hiljanen Leena asiamies ProUnioni ry, Palkansaajajärjestö Pardia ry Jäsen

Sisäinen viestintä ja informaatiopalvelut 20.1.2014 - 30.8.2014

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Uusisilta Kaija viestintäjohtaja sisäasiainministeriö Puheenjohtaja
Haapa-aho Olli johtava viestintäasiantuntija valtioneuvoston kanslia Jäsen
Kuittinen Pekka johtava tietoasiantuntija valtioneuvoston kanslia Jäsen
Moilanen Olli verkkoviestintäpäällikkö ulkoasiainministeriö Jäsen
Palmen Leena tietoasiantuntija oikeusministeriö Jäsen
Roukus Miia Verkkoviestintäpäällikkö sisäasiainministeriö Jäsen
Peltonen Eemeli tiedottaja puolustusministeriö Jäsen
Lehtovuori Leena tietoasiantuntija valtiovarainministeriö Jäsen
Merivirta Marjo viestintäjohtaja opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Väisänen Pekka viestintäjohtaja maa- ja metsätalousministeriö Jäsen
Pieski Taina viestintäjohtaja liikenne- ja viestintäministeriö Jäsen
Liukkonen Mervi viestintäjohtaja työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Larjomaa Eeva viestintäjohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Salmi Jussi viestintäpäällikkö ympäristöministeriö Jäsen

Sopimus- ja muut oikeudelliset palvelut, hankintatoimi ja matkahallinto 20.1.2014 - 30.8.2014

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Peltonen Kari hallitusneuvos valtioneuvoston kanslia Jäsen
Rouhe Ari hallintojohtaja ulkoasiainministeriö Jäsen
Kuusela Markku hallitusneuvos oikeusministeriö Jäsen
Taipale Pekka tuottavuusvirkamies sisäasiainministeriö Jäsen
Härkönen Marja-Leena esittelijä puolustusministeriö Jäsen
Kalsi Salla lainsäädäntöneuvos valtiovarainministeriö Jäsen
Jantunen Juho-Antti hallitussihteeri opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Luomajärvi Jussi hallitusneuvos liikenne- ja viestintäministeriö Jäsen
Pulkkinen Matti neuvotteleva virkamies sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Takamaa Kimmo kehittämispäällikkö ympäristöministeriö Jäsen
Pystynen Eeva hallintojohtaja maa- ja metsätalousministeriö Puheenjohtaja
Mäkinen Kari hallitusneuvos työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen

Säädösvalmisteluryhmä 28.2.2014-28.2.2015

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Kivivasara Sami hankepäällikkö valtioneuvoston kanslia Puheenjohtaja
Helopuro Sanna lainsäädäntöneuvos valtioneuvoston kanslia Jäsen
Liukko Arno hallitusneuvos valtioneuvoston kanslia Jäsen
Rainiala Miikka hallitussihteeri valtioneuvoston kanslia Jäsen
Rouhe Ari hallintojohtaja ulkoasiainministeriö Jäsen
Vanhala Liisa lainsäädäntöneuvos oikeusministeriö Jäsen
Helo Henri neuvotteleva virkamies sisäministeriö Jäsen
Honkanen Kosti esittelijä puolustusministeriö Jäsen
Kalsi Salla lainsäädäntöneuvos valtiovarainministeriö Jäsen
Nurmi Eerikki lainsäädäntöneuvos opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Paakkola Susanna lainsäädäntöneuvos maa- ja metsätalousministeriö Jäsen
Välipirtti Kaisa Leena hallitusneuvos liikenne- ja viestintäministeriö Jäsen
Mäkinen Kari hallitusneuvos työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Perttula Liisa hallitusneuvos sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Safo Karri ylitarkastaja ympäristöministeriö Jäsen

Tiedonohjaus ja arkistonmuodostus

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Ryhänen Henri tietoasiantuntija valtioneuvoston kanslia Jäsen
Nummela Pertti yksikön päällikkö ulkoasiainministeriö Jäsen
Herna Manu tietopalvelupäällikkö sisäministeriö Jäsen
Pakanen Aulikki tietopalvelupäällikkö puolustusministeriö Jäsen
Marttila Anna-Maija tietoasiantuntija valtiovarainministeriö Jäsen
Vilokkinen Helena kirjaaja opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Hurmalainen Anne tietopalvelupäällikkö työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Örn Outi tietopalvelupäällikkö sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Hakkarainen Satu toimialasihteeri ympäristöministeriö Jäsen
Nieminen Kristiina tietopalvelusuunnittelija ympäristöministeriö Jäsen
Hietanen Aki tietopalvelupäällikkö oikeusministeriö Jäsen
Naski Anneli suunnittelija ympäristöministeriö Jäsen
Vastamäki Tiina suunnittelija valtioneuvoston kanslia Jäsen
Eskola Jussi suunnittelija opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Granholm Leena tietoasiantuntija opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Hellström Marjo suunnittelija opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Kaira-Hiekkavuo Tarja ylitarkastaja opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Vesanen Pentti tietopalvelupäällikkö valtioneuvoston kanslia Jäsen
Anttila Hannele tietopalvelupäällikkö maa- ja metsätalousministeriö Jäsen
Luostarinen Selja tietoasiantuntija oikeusministeriö Jäsen
Niemi Anne tietopalvelupäällikkö liikenne- ja viestintäministeriö Puheenjohtaja

Tieto-koordinaatioryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Parviainen Ismo erityisasiantuntija sisäministeriö Jäsen
Sinkkilä Pekka tietohallintopäällikkö liikenne- ja viestintäministeriö Jäsen
Uusikartano Ari tietohallintojohtaja ulkoasiainministeriö Jäsen
Könönen Kyösti erityisasiantuntija maa- ja metsätalousministeriö Jäsen
Jokela Jaakko tietohallintopäällikkö työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Pesonen Tiina tietojohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Hietanen Aki tietopalvelupäällikkö oikeusministeriö Jäsen
Maunu Tarmo tietohallintojohtaja ympäristöministeriö Jäsen
Peltonen Irja tietojohtaja valtiovarainministeriö Jäsen
Nuutinen Timo tietohallintojohtaja puolustusministeriö Jäsen
Nieminen Irma tietohallintojohtaja opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Olander Marit tietohallintopäällikkö valtioneuvoston kanslia Jäsen
Jylhänkangas Riku tietohallintoneuvos valtiovarainministeriö/ JulkICT Jäsen
Rautanen Jukka asiaskaspalvelujohtaja valtion tieto- ja viestintäkeskus Valtori Jäsen
Herna Manu tietopalvelupäällikkö sisäasiainministeriö Jäsen
Pakanen Aulikki tietopalvelupäällikkö puolustusministeriö Jäsen
Anttila Teemu hankepäällikkö valtioneuvoston kanslia Puheenjohtaja
Niemi Anne tietopalvelupäällikkö liikenne- ja viestintäministeriö Jäsen

Tietohallinto - tietojärjestelmäpalvelut

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Parviainen Ismo erityisasiantuntija sisäministeriö Jäsen
Puittinen Katja-Marika palvelupäällikkö ulkoasiainministeriö Jäsen
Vertanen Antti tietohallintojohtaja maa- ja metsätalousministeriö Jäsen
Iiskola Jarmo järjestelmäpäällikkö työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Puhto Maarit tietohallintopäällikkö sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Jauhiainen Jari erityisasiantuntija oikeusministeriö Jäsen
Ojala Hannu neuvotteleva virkamies JulkICT Jäsen
Kyttänen Erno tietohallintoasiantuntija valtiovarainministeriö Jäsen
Olander Marit tietohallintopäällikkö valtioneuvoston kanslia Puheenjohtaja
Ketola Terja tietohallinnon erityisasiantuntija valtioneuvoston kanslia Jäsen
Ryhänen Henri tietoasiantuntija valtioneuvoston kanslia Jäsen
Kaukonen Mika palvelupäällikkö valtion tieto- ja viestintäkeskus Valtori Jäsen

Tietohallinto - tietotekniikkapalvelut

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Martiskainen Kaija järjestelmäpäällikkö sisäministeriö Jäsen
Elho Jan järjestelmäasiantuntija liikenne-ja viestintäministeriö Jäsen
Veikkola Lauri tietotekniikkapäällikkö ulkoasiainministeriö Jäsen
Torvinen Raimo tietohallintosuunnittelija maa- ja metsätalousministeriö Jäsen
Wäck Ari järjestelmäasiantuntija työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Puhto Maarit tietohallintopäällikkö sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Saukkonen Erkki erityisasiantuntija oikeusministeriö Jäsen
Sträng Kristian järjestelmäasiantuntija valtiovarainministeriö Jäsen
Mäkelä Arsi atk-palvelupäällikkö puolustusministeriö Jäsen
Saarikoski Sami kehityspäällikkö opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Harmainen Mika ICT-järjestelmäsuunnittelija puolustusministeriö Puheenjohtaja
Karppanen Timo palvelupäällikkö valtion tieto- ja viestintäkeskus Valtori Jäsen
Eerola Pekka erityisasiantuntija valtioneuvoston kanslia Jäsen
Maunu Tarmo tietohallintojohtaja ympäristöministeriö Jäsen

Tietohallinto - tietoturvallisuus

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Bergström Samuli tietoturvapäällikkö sisäministeriö Jäsen
Elho Jan järjestelmäasiantuntija liikenne-ja viestintäministeriö Jäsen
Savolainen Antti tietoturvapäällikkö ulkoasiainministeriö Jäsen
Tihilä Markku tietohallintosuunnittelija maa- ja metsätalousministeriö Jäsen
Roine Teijo tietoturva-asiantuntija työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, Valtori Jäsen
Puhto Maarit tietohallintopäällikkö sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Aitta Matti riskienhallinnan erityisasiantuntija oikeusministeriö Jäsen
Mäntylä Harri tietoturvapäällikkö puolustusministeriö Jäsen
Torvinen Kirsti projektipäällikkö opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Hovi Heikki hankepäällikkö valtioneuvoston kanslia Puheenjohtaja
Railamo Petri erityisasiantuntija valtioneuvoston kanslia Jäsen
Ristimäki Pekka tietoturvapäällikkö valtion tieto- ja viestintäkeskus Valtori Jäsen
Ilkka Juha tietoturvallisuuspäällikkö valtioneuvoston kanslia Jäsen

Tietohallinto 20.1.2014 - 30.8.2014

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Anttila Teemu hankepäällikkö valtioneuvoston kanslia Puheenjohtaja
Olander Marit tietohallintopäällikkö valtioneuvoston kanslia Jäsen
Uusikartano Ari tietohallintojohtaja ulkoasiainministeriö Jäsen
Hamberg Max tietohallintojohtaja oikeusministeriö Jäsen
Mäkelä Arsi atk-palvelupäällikkö puolustusministeriö Jäsen
Peltonen Irja tietojohtaja valtiovarainministeriö Jäsen
Nieminen Irma tietohallintojohtaja opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Vertanen Antti tietohallintojohtaja maa- ja metsätalousministeriö Jäsen
Damski Juhani liikenneneuvos liikenne- ja viestintäministeriö Jäsen
Jokela Jaakko tietohallintopäällikkö työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Pesonen Tiina tietojohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Maunu Tarmo tietohallintojohtaja ympäristöministeriö Jäsen
Jylhänkangas Riku yksikön päällikkö valtiovarainministeriö Jäsen
Martiskainen Kaija järjestelmäpäällikkö sisäasiainministeriö Jäsen
Aaltonen Tapio tietohallintojohtaja sisäministeriö Jäsen

Tilahallinto, virastopalvelut, turvallisuus ja varautuminen

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Kuikka Hannu osastopäällikkö valtioneuvoston kanslia Jäsen
Flyckt Ari palvelupäällikkö oikeusministeriö Jäsen
Järvi Pekka osastoupseeri puolustusministeriö Jäsen
Makkonen Jarkko ylivirastomestari valtiovarainministeriö Jäsen
Nyman Kirsi vanhempi hallitussihteeri opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Hiltunen Risto neuvotteleva virkamies maa- ja metsätalousministeriö Jäsen
Vuorikallio Jyri palvelupäällikkö liikenne- ja viestintäministeriö Jäsen
Ruohomäki Riitta palvelupäällikkö työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Pulkkinen Matti neuvotteleva virkamies sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Takamaa Kimmo kehittämispäällikkö ympäristöministeriö Jäsen
Hovi Heikki hankepäällikkö valtioneuvoston kanslia Puheenjohtaja
Soikkeli Markku palvelupäällikkö sisäministeriö Jäsen
Haukioja Antti yksikön päällikkö ulkoasiainministeriö Jäsen
Rouhe Ari hallintojohtaja ulkoasiainministeriö Jäsen

Toiminta- ja taloussuunnittelu, taloushallinto ja kirjanpitoyksikkö

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Hakoila Risto talousjohtaja ulkoasiainministeriö Jäsen
Paavola Meeta laskentapäällikkö puolustusministeriö Jäsen
Korpi Kati laskentapäällikkö sisäministeriö Jäsen
Karjalainen Juha laskentapäällikkö maa- ja metsätalousministeriö Jäsen
Kuusisto Jaana talousjohtaja liikenne- ja viestintäministeriö Jäsen
Vähimaa Taina talouspäällikkö työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Staff Mikko talousjohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Aalto Jukka talousjohtaja sisäministeriö Puheenjohtaja
Laamanen Tapio talousjohtaja oikeusministeriö Jäsen
Hintsala Oili hallintojohtaja ympäristöministeriö Jäsen
Nummikoski Jukka talouspäällikkö valtiovarainministeriö Jäsen
Väisänen Matti taloussuunnittelupäällikkö opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Rutanen Jouni ylitarkastaja oikeusministeriö Jäsen
Tervalahti Merja taloushallintoasiantuntija valtiovarainministeriö Jäsen
Vilavaara Auni-Marja osastopäällikkö valtioneuvoston kanslia Jäsen
Jouni Rutanen projektipäällikkö valtioneuvoston kanslia Jäsen
Niemelä Mika talousjohtaja työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen

Valtioneuvoston julkaisutuotanto -valmisteluryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Tulonen Ulla verkkotiedottaja sisäministeriö Jäsen
Maunula Leena viestintäsuunnittelija liikenne- ja viestintäministeriö Jäsen
Kemppainen Asmo hankintapäällikkö ulkoasiainministeriö Jäsen
Väisänen Pekka viestintäjohtaja maa- ja metsätalousministeriö Jäsen
Westerlund Minna julkaisusuunnittelija valtioneuvoston kanslia Jäsen
Elo Riitta julkaisuasiantuntija työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Palin Nina viestintäsuunnittelija sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Hirvi Kaija julkaisukoordinaattori oikeusministeriö Jäsen
Laune Marianne graafinen suunnittelija ympäristöministeriö Jäsen
Türkkan Anitta julkaisukoordinaattori valtiovarainministeriö Jäsen
Takala Tiina julkaisusihteeri puolustusministeriö Jäsen
Metsänperä Teija julkaisusuunnittelija opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Uusisilta Kaija viestintäjohtaja sisäasiainministeriö Puheenjohtaja

Valtioneuvoston sisäinen viestintä ja valtioneuvoston yhteiset sähköiset palvelut -valmisteluryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Sartjärvi Hannele tiedottaja liikenne-ja viestintäministeriö Jäsen
Vuorimaa Vesa viestintäasiantuntija maa- ja metsätalousministeriö Jäsen
Aaltonen Suvi sisäisen viestinnän asiantuntija valtioneuvoston kanslia Jäsen
Stam Henni-Liisa tiedottaja työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Vainikainen Kimmo verkkotiedottaja sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Hietanen Aki tietopalvelupäällikkö oikeusministeriö Jäsen
Palmén Jussi viestintäasiantuntija ympäristöministeriö Jäsen
Lehtovuori Leena tietoasiantuntija valtiovarainministeriö Jäsen
Peltonen Eemeli erityisasiantuntija puolustusministeriö Jäsen
Niskanen Leena tiedottaja opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Uusisilta Kaija viestintäjohtaja sisäasiainministeriö Puheenjohtaja
Kuittinen Pekka johtava tietoasiantuntija valtioneuvoston kanslia Jäsen
Kultanen Marja-Leena viestintäsuunnittelija ulkoasiainministeriö Jäsen
Roukus Miia verkkoviestintäpäällikkö sisäministeriö Jäsen

Yhteentoimivuus, toimintakulttuuri ja kehittäminen

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Oranen Hanna henkilöstön kehittämispäällikkö sisäministeriö Jäsen
Kaunisto Tiina kehittämispäällikkö liikenne- ja viestintäministeriö Jäsen
Puittinen Katja-Marika palvelupäällikkö ulkoasiainministeriö Jäsen
Inkinen Pirjo kehittämispäällikkö maa- ja metsätalousministeriö Jäsen
Salmenoja Mikko henkilöstö- ja hallintojohtaja työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Koski Jaana hallintoylijohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Liuttu Seppo kehittämispäällikkö sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Skog Tea johdon asiantuntija oikeusministeriö Jäsen
Hintsala Oili hallintojohtaja ympäristöministeriö Jäsen
Tammeaid Marika kehittämispäällikkö valtiovarainministeriö Jäsen
Antikainen Hannu hallintojohtaja puolustusministeriö Jäsen
Patosalmi Iiris neuvotteleva virkamies opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Laine Kari hankepäällikkö valtioneuvoston kanslia Puheenjohtaja
Järvinen Ritva henkilöstön kehittämispäällikkö valtioneuvoston kanslia Jäsen
Einola-Pekkinen Virpi kehittämispäällikkö valtiovarainministeriö/ Muutoksentekijät Jäsen
Niemi Merja neuvotteleva virkamies opetus- ja kulttuuriministeriö/ Muutoksentekijät Jäsen
Haavisto Katariina koulutussuunnittelija ulkoasiainministeriö/ Kehikko Jäsen
Liuttu Seppo kehittämispäällikkö sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

102 asiakirjaa


 1. Valtioneuvoston hallintoyksikköön siirtyvien henkilöiden tietojen täydentäminen - kirje ministeriöille ja Valtorille VNK017:00/2013

  Mon Oct 27 00:00:01 EET 2014  Valtioneuvoston kanslia
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 2. Valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 -henkilöstömuutoksista UM:ssä vastaava henkilö

  Fri Oct 03 00:00:01 EEST 2014  Ulkoasiainministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 3. Valtioneuvoston hallintoyksikön toiminnan käynnistymiseen liittyvä ministeriöyhteistyö

  Wed Sep 24 00:00:01 EEST 2014  Valtioneuvoston kanslia/Poliittinen johto ja erityisavustajat
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19876/228245/KIRJE_20140924091500_228245.PDF


 4. OKM:n vastaus esittelylupapyyntöön arkistolain 1 §:n muuttamiseksi

  Wed Sep 24 00:00:01 EEST 2014  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muistio
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19876/228385/MUISTIO_20140929121500_228385.PDF


 5. Valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 -henkilöstömuutoksista PLM:ssä vastaavan henkilön nimeäminen

  Thu Sep 18 00:00:01 EEST 2014  Puolustusministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 6. Liite: Hallituksen esityksen luonnos

  Tue Sep 16 00:00:01 EEST 2014  Valtioneuvoston kanslia/Poliittinen johto ja erityisavustajat
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muistio
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19876/227891/MUISTIO_20140917071501_227891.DOCX


 7. Esittelylupapyyntö arkistolain 1 §:n muuttamiseksi, VNK017:00/2013

  Tue Sep 16 00:00:01 EEST 2014  Valtioneuvoston kanslia
  Kirjeenvaihto | Lausuntopyyntö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19876/227890/LAUSUNTOPYYNTO_20140917071500_227890.PDF


 8. Valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 -hankkeen vaiheen III toiminta-aluekohtaisten valmisteluryhmien asettaminen 12.9.2014

  Fri Sep 12 00:00:01 EEST 2014  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19876/227783/ASETTAMISPAATOS_20140915081500_227783.PDF


 9. Valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 -henkilöstömuutoksista STM:ssä vastaava henkilö

  Thu Sep 11 00:00:01 EEST 2014  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 10. Valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 -henkilöstömuutoksista SM:ssä vastaava henkilö

  Wed Sep 10 00:00:01 EEST 2014  Sisäministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 11. Valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 -henkilöstömuutoksista OM:ssä vastaava henkilö

  Wed Sep 10 00:00:01 EEST 2014  Oikeusministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 12. Valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 muutoksesta LVM:ssä vastaava henkilö

  Tue Sep 09 00:00:01 EEST 2014  Liikenne- ja viestintäministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 13. Valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 muutoksesta VM:ssä vastaava henkilö

  Tue Sep 09 00:00:01 EEST 2014  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 14. Valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 -henkilöstömuutoksista OKM:ssä vastaava henkilö

  Mon Sep 08 00:00:01 EEST 2014  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 15. Kansilehti: Valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 -henkilöstömuutoksista OKM:ssä vastaava henkilö

  Mon Sep 08 00:00:01 EEST 2014  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 16. Palkansaajajärjestö Pardia ry:n nimeämisesitys VNHKY 2015 -hankkeen III vaiheen valmisteluryhmiin

  Fri Sep 05 00:00:01 EEST 2014  Palkansaajajärjestö Pardia ry
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 17. Valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 -henkilöstömuutoksista MMM:ssä vastaava henkilö

  Fri Sep 05 00:00:01 EEST 2014  Maa- ja metsätalousministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 18. OKM:n nimeämisesitys VNHKY 2015 -hankkeen III vaiheen valmisteluryhmiin

  Thu Sep 04 00:00:01 EEST 2014  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 19. VNHY2015 -hankkeeseen liittyvien henkilöstömuutosten periaatteet ja menettelytavat - saatekirje ministeriöille 3.9.2014

  Wed Sep 03 00:00:01 EEST 2014  Valtioneuvoston kanslia
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 20. VNK:n nimeämisesitys VNHKY 2015 -hankkeen III vaiheen valmisteluryhmiin

  Tue Sep 02 00:00:01 EEST 2014  Valtioneuvoston kanslia
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 21. TEM:n nimeämisesitys VNHKY 2015 -hankkeen III vaiheen valmisteluryhmiin

  Tue Sep 02 00:00:01 EEST 2014  TEM
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 22. PLM:n nimeämisesitys VNHKY 2015 -hankkeen III vaiheen valmisteluryhmiin

  Tue Sep 02 00:00:01 EEST 2014  PLM
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 23. YM:n nimeämisesitys VNHKY 2015 -hankkeen III vaiheen valmisteluryhmiin

  Tue Sep 02 00:00:01 EEST 2014  YM
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 24. MMM:n nimeämisesitys VNHKY 2015 -hankkeen III vaiheen valmisteluryhmiin

  Tue Sep 02 00:00:01 EEST 2014  Maa- ja metsätalousministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 25. SM:n nimeämisesitys VNHKY 2015 -hankkeen III vaiheen valmisteluryhmiin

  Mon Sep 01 00:00:01 EEST 2014  Sisäministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 26. UM:n nimeämisesitys VNHKY 2015 -hankkeen III vaiheen valmisteluryhmiin

  Mon Sep 01 00:00:01 EEST 2014  Ulkoasiainministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 27. STM:n nimeämisesitys VNHKY 2015 -hankkeen III vaiheen valmisteluryhmiin

  Mon Sep 01 00:00:01 EEST 2014  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 28. OM:n nimeämisesitys VNHKY 2015 -hankkeen III vaiheen valmisteluryhmiin

  Mon Sep 01 00:00:01 EEST 2014  Oikeusministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 29. VM:n nimeämisesitys VNHKY 2015 -hankkeen III vaiheen valmisteluryhmiin

  Mon Sep 01 00:00:01 EEST 2014  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 30. LVMn nimeämisesitys VNHKY 2015 -hankkeen III vaiheen valmisteluryhmiin

  Thu Aug 28 00:00:01 EEST 2014  Liikenne- ja viestintäministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 31. LVM:n nimeämisesitys VNHKY 2015 -hankkeen III vaiheen valmisteluryhmiin

  Thu Aug 28 00:00:01 EEST 2014  Liikenne- ja viestintäministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 32. PLM:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n, arkistolain 1 §:n, valtion talousarviolain 7 a §:n ja ulkoasiainhallintolain muuttamiseksi

  Tue Jul 15 00:00:01 EEST 2014  Puolustusministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 33. OKM:n lausunto hallituksen esitykseksi valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n, arkistolain 1 §:n, valtion talousarviolain 7 a §:n ja ulkoasiainhallintolain muuttamiseksi

  Mon Jul 14 00:00:01 EEST 2014  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 34. STM:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n, arkistolain 1 §:n, valtion talousarviolain 7 a §:n ja ulkoasiainhallintolain muuttamiseksi

  Mon Jul 14 00:00:01 EEST 2014  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 35. Senaatti-kiinteistöjen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n, arkistolain 1 §:n, valtion talousarviolain 7 a §:n ja ulkoasiainhallintolain muuttamiseksi (pdf)

  Mon Jul 14 00:00:01 EEST 2014  Senaatti-kiinteistöt
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 36. SM:n lausunto hallituksen esitykseksi valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n, arkistolain 1 §:n, valtion talousarviolain 7 a §:n ja ulkoasiainhallintolain muuttamiseksi

  Fri Jul 11 00:00:01 EEST 2014  Sisäministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 37. Palkansaajajärjestö Pardia ry:n lausunto hallituksen esitykseksi valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n, arkistolain 1 §:n, valtion talousarviolain 7 a §:n ja ulkoasiainhallintolain muuttamiseksi

  Thu Jul 10 00:00:01 EEST 2014  Palkansaajajärjestö Pardia ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 38. Valtiontalouden tarkastusviraston lausunto hallituksen esitykseksi valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n, arkistolain 1 §:n, valtion talousarviolain 7 a §:n ja ulkoasiainhallintolain muuttamiseksi

  Thu Jul 10 00:00:01 EEST 2014  Valtiontalouden tarkastusvirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 39. YM:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n, arkistolain 1 §:n, valtion talousarviolain 7 a §:n ja ulkoasiainhallintolain muuttamiseksi

  Wed Jul 09 00:00:01 EEST 2014  Ympäristöministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 40. HAUS kehittämiskeskus Oy:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n, arkistolain 1 §:n, valtion talousarviolain 7 a §:n ja ulkoasiainhallintolain muuttamiseksi

  Wed Jul 09 00:00:01 EEST 2014  HAUS kehittämiskeskus Oy
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 41. SM:n esitys työryhmän jäsenmuutokseksi; valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 -hankkeen toiminta-aluekohtaisten asiantuntijaryhmien edustajat

  Tue Jul 08 00:00:01 EEST 2014  Sisäministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 42. Kansallisarkiston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n, arkistolain 1 §:n, valtion talousarviolain 7 a §:n ja ulkoasiainhallintolain muuttamiseksi

  Mon Jul 07 00:00:01 EEST 2014  Kansallisarkisto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 43. Hansel Oy:n lausunto valtioneuvoston hallintoykiskön perustamista koskevan lainsäädäntöuudistuksen johdosta

  Mon Jul 07 00:00:01 EEST 2014  Hansel Oy
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 44. Valtiokonttorin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n, arkistolain 1 §:n, valtion talousarviolain 7 a §:n ja ulkoasiainhallintolain muuttamiseksi

  Fri Jul 04 00:00:01 EEST 2014  Valtiokonttori
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 45. MMM:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n, arkistolain 1 §:n, valtion talousarviolain 7 a §:n ja ulkoasiainhallintolain muuttamiseksi

  Fri Jul 04 00:00:01 EEST 2014  Maa- ja metsätalousministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 46. UM:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n, arkistolain 1 §:n, valtion talousarviolain 7 a §:n ja ulkoasiainhallintolain muuttamiseksi

  Wed Jul 02 00:00:01 EEST 2014  Ulkoasiainministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 47. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtioneuvostosta annetun lain 2§:n, arkistolain 1§:n, valtion talousarviolain 7 a §:n ja ulkoasiainhallintolain muuttamiseksi

  Tue Jul 01 00:00:01 EEST 2014  Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 48. LVM:n lausunto valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 -hankkeeseen liittyväksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 30 00:00:01 EEST 2014  Liikenne- ja viestintäministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 49. VM:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtioneuvostosta annetun lain 2§:n, arkistolain 1§:n, valtion talousarviolain 7 a §:n ja ulkoasiainhallintolain muuttamiseksi

  Fri Jun 27 00:00:01 EEST 2014  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 50. PLM:n vastaus valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 -hankkeeseen liittyvien voimavarasiirtojen jatkovalmisteluun

  Tue Jun 24 00:00:01 EEST 2014  Puolustusministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 51. PLM:n vastaus valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 -hankkeeseen liittyvien voimavarasiirtojen jatkovalmisteluun

  Tue Jun 24 00:00:01 EEST 2014  Puolustusministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 52. LIITE: PLM:n vastaus valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 -hankkeeseen liittyvien voimavarasiirtojen jatkovalmisteluun; Toiminta-aluekohtaiset laskelmat siirrettävistä tehtävistä

  Tue Jun 24 00:00:01 EEST 2014  Puolustusministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 53. Luonnos hallituksen esitykseksi valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n, arkistolain 1 §:n, valtion talousarviolain 7 a §:n ja ulkoasiainhallintolain muuttamiseksi

  Mon Jun 16 00:00:01 EEST 2014  Valtioneuvoston kanslia/Poliittinen johto ja erityisavustajat
  Kirjeenvaihto | Lausuntopyyntö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19876/222883/LAUSUNTOPYYNTO_20140616131501_222883.PDF


 54. Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n, arkistolain 1 §:n, valtion talousarviolain 7 a §:n ja ulkoasiainhallintolain muuttamiseksi

  Mon Jun 16 00:00:01 EEST 2014  Valtioneuvoston kanslia/Poliittinen johto ja erityisavustajat
  Kirjeenvaihto | Lausuntopyyntö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19876/222884/LAUSUNTOPYYNTO_20140616131501_222884.PDF


 55. VNHY 2015 -hankkeeseen liittyvien voimavarasiirtojen jatkovalmistelu

  Fri Jun 13 00:00:01 EEST 2014  Valtioneuvoston kanslia
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19876/222771/KIRJE_20140613131501_222771.PDF


 56. LIITE: VNHY 2015 -hankkeeseen liittyvien voimavarasiirtojen jatkovalmistelu; Toiminta-aluekohtaiset laskelmat siirrettävistä tehtävistä

  Fri Jun 13 00:00:01 EEST 2014  Valtioneuvoston kanslia
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19876/222772/KIRJE_20140613131501_222772.XLSX


 57. VNHY2015 -hankkeen toiminta-aluekohtaisen valmisteluryhmän "Henkilöstöhallinto ja henkilöstön kehittäminen" jäsenen muutos

  Fri Jun 06 00:00:01 EEST 2014  Valtioneuvoston kanslia/Poliittinen johto ja erityisavustajat
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19876/222335/PAATOS_20140606131500_222335.PDF


 58. Asettamispäätös; Valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 -hankkeen henkilöstöpoliittinen valmisteluryhmä

  Thu Apr 03 00:00:01 EEST 2014  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19876/218935/ASETTAMISPAATOS_20140403131500_218935.PDF


 59. Asettamispäätös; Valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 -hankkeen poikkihallinnollinen yhteistoimintaelin

  Mon Mar 24 00:00:01 EET 2014  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19876/218141/ASETTAMISPAATOS_20140325091501_218141.PDF


 60. JHL:n jäsenesitys valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 -hankkeen henkilöstöpoliittiseen valmisteluryhmään

  Fri Mar 21 00:00:01 EET 2014  JHL
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 61. PLM:n jäsenesitys VNHY 2015-hankkeen henkilöstöpoliittiseen valmisteluryhmään

  Thu Mar 20 00:00:01 EET 2014  Puolustusministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 62. Palkansaajajärjestö Pardian jäsenesitys VNHY 2015-hankkeen henkilöstöpoliittiseen valmisteluryhmään

  Thu Mar 20 00:00:01 EET 2014  Palkansaajajärjestö Pardia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 63. OKM:n jäsenesitys VNHY 2015-hankkeen henkilöstöpoliittiseen valmisteluryhmään

  Thu Mar 20 00:00:01 EET 2014  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 64. MMM:n jäsenesitys valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 -hankkeen henkilöstöpoliittiseen valmisteluryhmään

  Thu Mar 20 00:00:01 EET 2014  Maa- ja metsätalousministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 65. YM:n jäsenesitys VNHY 2015-hankkeen henkilöstöpoliittiseen valmisteluryhmään

  Wed Mar 19 00:00:01 EET 2014  Ympäristöministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 66. UM:n jäsenesitys VNHY 2015-hankkeen henkilöstöpoliittiseen valmisteluryhmään

  Tue Mar 18 00:00:01 EET 2014  Ulkoasiainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 67. STM:n jäsenesitys VNHY 2015-hankkeen henkilöstöpoliittiseen valmisteluryhmään

  Tue Mar 18 00:00:01 EET 2014  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 68. LVM:n jäsenesitys VNHY 2015-hankkeen henkilöstöpoliittiseen valmisteluryhmään

  Thu Mar 13 00:00:01 EET 2014  Liikenne- ja viestintäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 69. JUKO ry:n jäsenesitys; Valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 -hankkeen henkilöstöpoliittinen valmisteluryhmä

  Mon Mar 10 00:00:01 EET 2014  JUKO ry
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 70. Nimeämispyyntö; Valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 -hankkeen henkilöstöpoliittinen valmisteluryhmä

  Thu Mar 06 00:00:01 EET 2014  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19876/216498/KIRJE_20140307131501_216498.PDF


 71. VNHY2015 -hankkeen hankesuunnitelma 6.3.2014

  Thu Mar 06 00:00:01 EET 2014  Valtioneuvoston kanslia/Valtioneuvoston hallintoyksikkö/Henkilöstöyksikkö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muistio
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19876/240777/MUISTIO_20150706121501_240777.PDF


 72. Asettamispäätös; Valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 -hankkeen säädösvalmisteluryhmä

  Fri Feb 28 00:00:01 EET 2014  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19876/216225/ASETTAMISPAATOS_20140303101502_216225.PDF


 73. Palkansaajajärjestö Pardia ry:n jäsenesitys Valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015-hankkeen poikkihallinnolliseen yhteistoimintaelimeen

  Thu Feb 27 00:00:01 EET 2014  Palkansaajajärjestö Pardia ry
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 74. PLM:n jäsenesitys valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 -hankkeen säädösvalmisteluryhmään

  Tue Feb 25 00:00:01 EET 2014  Puolustusministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 75. OM:n jäsenesitys; Valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 -hankkeen säädösvalmistelun valmisteluryhmä

  Mon Feb 24 00:00:01 EET 2014  Oikeusministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 76. STM:n jäsenesitys valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015-hankkeen säädösvalmisteluryhmän

  Mon Feb 24 00:00:01 EET 2014  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 77. LVM:n jäsenesitys hallintoyksikkö 2015-hankkeen säädösvalmisteluryhmään

  Thu Feb 20 00:00:01 EET 2014  Liikenne- ja viestintäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 78. MMM:n jäsenesitys Valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015-hankeen säädösvalmistelun valmisteluryhmään

  Thu Feb 20 00:00:01 EET 2014  Maa- ja metsätalousministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 79. YM:n jäsenesitys valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015-hankkeen säädösvalmisteluryhmään

  Thu Feb 20 00:00:01 EET 2014  Ympäristöministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 80. UM:n jäsenesitys; Valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 -hankkeen säädösvalmisteluryhmä

  Wed Feb 19 00:00:01 EET 2014  Ulkoasiainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 81. OKM:n jäsenesitys Valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 - hankkeen säädösvalmisteluryhmään

  Wed Feb 19 00:00:01 EET 2014  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 82. VM:n jäsenesitys; Valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 -hankkeen säädösvalmistelun valmisteluryhmä

  Tue Feb 18 00:00:01 EET 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 83. TEM:n jäsenesitys; Valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 -hankkeen säädösvalmistelun valmisteluryhmä

  Tue Feb 18 00:00:01 EET 2014  Työ- ja elinkeinoministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 84. Nimeämispyyntö; Valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 -hankkeen säädösvalmistelun valmisteluryhmä

  Fri Feb 14 00:00:01 EET 2014  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19876/215446/KIRJE_20140217091502_215446.PDF


 85. Asettamispäätös; Valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015-hankkeen toiminta-aluekohtaisten valmisteluryhmien asettaminen

  Fri Jan 17 00:00:01 EET 2014  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19876/213848/ASETTAMISPAATOS_20140121121635_213848.PDF


 86. PLM:n esitys valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015-hankkeen toiminta-aluekohtaisten asiantuntijaryhmien edustajiksi

  Thu Jan 16 00:00:01 EET 2014  Puolustusministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 87. VM:n esitys valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015-hankkeen toiminta-aluekohtaisten asiantuntijaryhmien edustajiksi

  Thu Jan 16 00:00:01 EET 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 88. TEM:n esitys valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015-hankkeen toiminta-aluekohtaisten asiantuntijaryhmien edustajiksi

  Thu Jan 16 00:00:01 EET 2014  Työ- ja elinkeinoministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 89. MMM:n esitys valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015-hankkeen toiminta-aluekohtaisten asiantuntijaryhmien edustajiksi

  Thu Jan 16 00:00:01 EET 2014  Maa- ja metsätalousministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 90. YM:n esitys valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015-hankkeen toiminta-aluekohtaisten asiantuntijaryhmien edustajiksi

  Thu Jan 16 00:00:01 EET 2014  Ympäristöministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 91. STM:n esitys valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015-hankkeen toiminta-aluekohtaisten asiantuntijaryhmien edustajiksi

  Thu Jan 16 00:00:01 EET 2014  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 92. SM:n esitys valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 hankkeen toiminta-aluekohtaisten asiantuntijaryhmien edustajiksi

  Wed Jan 15 00:00:01 EET 2014  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 93. UM:n esitys valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 hankkeen toiminta-aluekohtaisten asiantuntijaryhmien edustajiksi

  Wed Jan 15 00:00:01 EET 2014  Ulkoasiainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 94. OKM:n esitys valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 hankkeen toiminta-aluekohtaisten asiantuntijaryhmien edustajiksi

  Wed Jan 15 00:00:01 EET 2014  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 95. LVM:n esitys valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015-hankkeen toiminta-aluekohtaisten asiantuntijaryhmien edustajiksi

  Tue Jan 14 00:00:01 EET 2014  Liikenne- ja viestintäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 96. VNK:n esitys valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 hankkeen toiminta-aluekohtaisten asiantuntijaryhmien edustajiksi

  Tue Jan 14 00:00:01 EET 2014  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 97. Nimeämispyyntö; Valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015-hankkeen toiminta-aluekohtaiset ministeriöiden edustajat

  Fri Jan 10 00:00:01 EET 2014  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19876/213534/KIRJE_20140116111500_213534.PDF


 98. OM:n esitys valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 hankkeen toiminta-aluekohtaisten asiantuntijaryhmien edustajiksi

  Thu Jan 09 00:00:01 EET 2014  Oikeusministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 99. Valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 -hankkeen hankepäälliköiden nimeäminen

  Wed Jan 08 00:00:01 EET 2014  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19876/213260/KIRJE_20140109091500_213260.PDF


 100. Valtioneuvoston hallintoyksikkö hankkeen valmisteluorganisaation kuvaus

  Tue Dec 10 00:00:01 EET 2013  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19876/212521/KIRJE_20131211111501_212521.PDF


 101. Asettamispäätös; Valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 hankkeen asettaminen

  Wed Dec 04 00:00:01 EET 2013  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19876/212517/ASETTAMISPAATOS_20131211111501_212517.PDF


 102. Valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 hanke; hankepäälliköiden ilmoittautuminen

  Tue Dec 03 00:00:01 EET 2013  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19876/212522/KIRJE_20131211111501_212522.PDF

Ei julkaisuja