FI SV EN

Arktisen alueen neuvottelukunta

Valtioneuvoston kanslian asettaman arktisen alueen neuvottelukunnan tehtävänä on valvoa ja yhteen sovittaa Suomen arktista toimintaa sekä valtioneuvoston elokuussa 2013 hyväksymän arktisen strategian toteuttamista.

Arktinen strategia määrittelee Suomen arktisen politiikan tavoitteita ja keinoja niiden edistämiseksi. Strategiassa linjataan Suomen arktinen rooli sekä määritellään Suomen arktinen visio: Suomi on aktiivinen arktinen toimija, joka osaa kestävällä tavalla sovittaa yhteen arktisen ympäristön reunaehdot ja liiketoimintamahdollisuudet kansainvälistä yhteistyötä hyödyntäen.

Yhteensovittamistehtävien lisäksi neuvottelukunnan tehtävänä on kiinnittää huomiota arktisen alueen kysymyksiin sekä edistää ja tehdä yhteistyötä muiden maiden ja toimijoiden kanssa.

Arktisen alueen neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii valtiosihteeri valtioneuvoston kansliasta. Neuvottelukunnan toimikausi päättyi lokakuussa 2016.