FI SV EN

ICT 2015 -seurantaryhmä

Valtioneuvoston kanslia asetti tammikuussa 2013 seurantaryhmän koordinoimaan ICT-kehittämishankkeissa syntyneiden linjausten ja ehdotusten toimeenpanoa. Seurantaryhmän tehtävänä on huolehtia, että strategisissa ICT-kehittämishankkeissa syntyneet linjaukset ja ehdotukset jalostuvat ja etenevät konkreettisiksi päätöksiksi mm. hallituksen strategiaistunnon ja kehyspäätöksen kautta sekä toimeenpannaan tarkoitetussa laajuudessa ja aikataulussa.

Seurantaryhmän jäsenet

Seurantaryhmän puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen valtioneuvoston kansliasta. Ryhmän muut jäsenet ovat

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä, Solidium
Kansanedustaja Jouni Backman, eduskunta
Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen, Kuntaliitto
Valtiosihteeri Martti Hetemäki, valtiovarainministeriö
ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen, valtiovarainministeriö
Petteri Koponen, Lifeline Ventures
Yliasiamies Mikko Kosonen, Sitra
Vanhempi neuvonantaja Mirjami Laitinen, Sitra
Pääjohtaja Heikki Mannila, Suomen Akatemia
Lainsäädäntöneuvos Kirsi Miettinen, liikenne- ja viestintäministeriö
Ylijohtaja Petri Peltonen, työ- ja elinkeinoministeriö
Pääjohtaja Pekka Soini, Tekes

Ryhmän pääsihteerinä toimii talousneuvoston pääsihteeri Pekka Sinko valtioneuvoston kansliasta. Ryhmä on lisäksi nimennyt eri hallinnonaloja ja keskeisiä yhteistyötahoja edustavan asiantuntijasihteeristön sekä sihteeristön toimintaa koordinoivan projektipäällikön. Seurantaryhmä ja sen kokouksia valmisteleva sihteeristö kokoontuvat säännönmukaisesti kerran kuussa.

Seurantaryhmä asetettiin uudelleen 24.6.2014 pääministeri Alexander Stubbin hallituskaudeksi. Tavoitteena on kymmenvuotinen ohjelma, joka jatkuu myös tulevilla hallituskausilla.

Taustaa

Elinkeinoministeri Jyri Häkämies asetti maaliskuussa 2012 Pekka Ala-Pietilän johdolla toimivan ICT 2015 -työryhmän valmistelemaan strategiaa äkillisen rakennemuutoksen vaikutusten lievittämiseksi, suomalaisen ICT-alan uudistamiseksi sekä uuden kasvun vauhdittamiseksi.

Työryhmä luovutti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen -raporttinsa elinkeinoministeri Jan Vapaavuorelle ja työministeri Lauri Ihalaiselle 17.1.2013. Polut määrittelevät tiekartan 10 vuoden pitkäjänteiselle työlle.

Valtioneuvoston kansliaan perustettu seurantaryhmä seuraa ja vauhdittaa toimenpiteiden toteuttamista.

Lisätietoja: ict2015.fi -verkkosivusto