Ruotsin kielen lautakunnan historiaa

Valtioneuvosto asetti vuonna 1960 lautakunnan, jonka tehtävänä oli "harkita toimenpiteitä kielellisen epätäsmällisyyden ja kankeuden poistamiseksi ruotsin kielelle tehtävistä käännöksistä sekä yhtenäistää yleisissä asiakirjoissa käytettävää ruotsin kieltä."

Lautakunnan jäsenet valittiin määräämättömäksi ajaksi, eikä tehtävistä ja toiminnasta annettu tarkempia määräyksiä.

Vuodesta 1989 lähtien valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunta on kokoontunut säännöllisesti, hoitaen sille määrättyjä tehtäviä säädettyjä työtapoja noudattaen. Lautakunnan toiminta perustuu nykyisin ruotsin kielen lautakunnasta annettuun valtioneuvoston asetukseen (1037/2000).