yritystoimintahanke


yritystoimintahanke
Hankenumero

VNK005:00/2014

Asettaja

Valtioneuvoston kanslia

Hankkeen tila

Arkistoitu

Asettamispäivä

Fri Nov 07 00:00:00 EET 2014

Toimikausi/aikataulu

Fri Nov 07 00:00:00 EET 2014 - Sun Mar 15 00:00:00 EET 2015

Organisointitapa

Työryhmä

Tehtävä

Muu

Tehtäväkuvaus

Valtioneuvoston kanslia on tänään asettanut hankkeen, joka valmistelee pääministeri Stubbin hallitusohjelmaan sisältyvän yritystoiminnan ja yritysten kasvun edellytyksiä sekä eri yritysmuotojen kohtelua kartoittavan ehdotuksen. Nyt asetettavan hankkeen määräaika on 15.3.2015 ja se tähtää ensi vaalikaudella toteutettaviin toimenpiteisiin ja seuraavan hallituksen yrittäjyys- ja elinkeinopoliittiseen päätöksentekoon.

Tavoitteet

Valmisteluryhmä valmistelee suunnitelman hankkeen toteuttamisesta, jonka ohjausryhmä hyväksyy. Suunnitelma käsitellään talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa marras–joulukuussa 2014.
Hankkeen väliraportti tuodaan tiedoksi hallituksen talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan tammikuun 2015 loppuun mennessä.
Ehdotuksen lopullinen versio tuodaan tiedoksi hallituksen talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan maaliskuun 2015 alussa.

Tausta

Pääministeri Alexander Stubbin hallitusohjelmaan sisältyy seuraava kirjaus:

”Hallitus kokoaa ensi vaalikaudelle tähtäävän yritystoiminnan ja yritysten kasvun edellytyksiä sekä eri yritysmuotojen kohtelua kartoittavan ehdotuksen. Työssä hyödynnetään aiempia selvitysmiesten raportteja ja keväällä valmistunutta teollisuuspolitiikan linjausta. Tämän työn osana selvitetään pikaisesti kasvun ja työllisyyden kannalta vaikuttavimmat keinot yritysten sukupolvenvaihdosten helpottamiseksi, ml. maa- ja metsätalousyritykset.”

Hallitus toteuttaa hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti yritystoiminnan ja yritysten kasvun edellytyksiä kartoittavan hankkeen. Koska kyseessä on poikkihallinnollinen asiakokonaisuus, on luontevaa, että valtioneuvoston kanslia ottaa hankkeen vetovastuulleen.

Hankkeessa hyödynnetään tällä ja aiemmilla vaalikausilla laadittuja selvityksiä ja se on tässä mielessä jatkumoa aiemmin tehdylle työlle.

Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen kustannuksista vastaa valtioneuvoston kanslia. Kokouspalkkioita ei makseta. Hankkeeseen osallistuvien virkamiesten työ tehdään virkatyönä. Kukin osapuoli vastaa edustajiensa matka- ja muista kustannuksista.Työryhmä ei voi tehdä valtioneuvoston kansliaa sitovia tilauksia eikä muita sopimuksia ilman valtioneuvoston kanslian hyväksymistä. Palkkauksista, asiantuntija palkkioista, erillisselvityksistä ja -toimeksiannoista koskevista sopimuksista sekä muista taloudellisia velvoitteita aiheuttavista sopimuksista ja sitoumuksista on tehtävä erilliset valtioneuvoston kanslian päätökset.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Yritystoiminnan ja yritysten kasvun edellytyksiä kartoittava hanke toteutetaan virkatyönä valtioneuvoston kanslian johdolla. Sen toteuttaa valmisteluryhmä, jossa ovat edustettuina yrittäjyyden edistämisen kannalta keskeisimmät ministeriöt. Hanketta ohjaa valtiosihteereistä koostuva ohjausryhmä. Hankkeen tulosten poliittinen käsittely tapahtuu hallituksen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa.

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

pääministeri, alivaltiosihteeri

Ohjausryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Anttoora Marjo valtiosihteeri sisäministeriö Jäsen
Linna Sirkku valtiosihteeri työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Pohja Pia valtiosihteeri sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Rantala Marcus valtiosihteeri puolustusministeriö Jäsen
Santamäki-Vuori Tuire valtiosihteeri työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Suominen Esa valtiosihteeri valtiovarainministeriö Jäsen
Heinonen Olli-Pekka pääministerin valtiosihteeri valtioneuvoston kanslia Puheenjohtaja

Valmisteluryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Sinko Pekka talousneuvoston pääsihteeri valtioneuvoston kanslia Puheenjohtaja
Hyrsky Kimmo erityisasiantuntija valtioneuvoston kanslia Jäsen
Rajamäki Anu erityisasiantuntija valtiovarainministeriö Jäsen
Peltonen Petri osastopäällikkö työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Antila Outi osastopäällikkö sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Oivo Tuija ylijohtaja työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Arkisto luovutettu

Kyllä

Arkisto luovutettu, PVM

Wed Aug 12 00:00:00 EEST 2015

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Kyllä

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon, PVM

Wed Jan 20 00:00:00 EET 2016


  1. Asettamispäätös (allekirjoitettu versio) - Yrittäjyyshanke

    Fri Nov 07 00:00:00 EET 2014  Valtioneuvoston kanslia
    Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
    http://www.hare.vn.fi/Uploads/20663/232706/ASETTAMISPAATOS_20141128091500_232706.PDF

Ei julkaisuja