Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Suomi vaikuttaa muuttuvassa maailmassa – ulkoministeriön tulevaisuuskatsaus julkaistu

Ulkoministeriö
4.6.2018 10.00
Tiedote

Ulkoministeriön tulevaisuuskatsaus ’Suomi vaikuttaa muuttuvassa maailmassa’ on julkaistu 4. kesäkuuta. Katsauksen keskeinen viesti on, että Suomi ei ole sivustaseuraaja vaan vaikuttaa kansainväliseen kehitykseen aktiivisesti.

Katsauksessa tarkastellaan kansainvälisen politiikan suuria kehityslinjoja ja murroksia sekä sitä, millä tavoin Suomi vastaa näihin kehityskulkuihin ulkopolitiikassaan seuraavien vuosien aikana. Hyvin valmistautuneina ja vahvistetuilla resursseilla pärjäämme suurtenkin muutosten keskellä.

Ulkopolitiikallaan Suomi tuottaa turvallisuutta, kestävää kehitystä ja hyvinvointia sekä lähialueilla että laajemmin. Ulkopolitiikka perustuu arvoihin, johdonmukaisuuteen ja omaan esimerkkiin.

Kansainvälinen kilpailun kiristyminen ja valtasuhteiden merkittävät muutokset alleviivaavat Euroopan unionin arvopohjan ja toimintakyvyn turvaamisen tärkeyttä. Globaalisti vaikuttava, yhtenäinen unioni on Suomen etu. Suomen on myös oltava niissä pöydissä, joissa maahamme vaikuttavia päätöksiä tehdään.

Kasvavat yleismaailmalliset haasteet korostavat monenkeskisen yhteistyön ja sääntöpohjaisen järjestyksen korvaamattomuutta. Vaikeasti ratkaistavat, pitkäkestoiset konfliktit heijastuvat laajalle. Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka vaikuttavat merkittävästi toistensa tulevaisuuteen. Suomi panostaa ulkopolitiikassaan rauhanvälitykseen ja -rakentamiseen ja osallistuu kokonaisvaltaiseen kriisinhallintaan. Kehitysyhteistyömäärärahoja on tarve lisätä suunnitelmallisesti.

Kansainvälisen toimintaympäristön muutokset vaativat laajempaa läsnäoloa ja vahvempaa kumppanuutta Afrikassa ja Kaakkois- ja Etelä Aasiassa.

Lisätietoja: yksikönpäällikkö Sini Paukkunen, suunnittelu- ja tutkimusyksikkö, puh. 0295 351 759.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Ulkoministeriön tulevaisuuskatsaus - Suomi vaikuttaa muuttuvassa maailmassa