Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Epidemiläget har lugnat sig ytterligare – viktigt att komma ihåg åtgärderna för att bekämpa coronaviruset också under sommaren

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2021 10.01 | Publicerad på svenska 17.6.2021 kl. 11.28
Pressmeddelande 167/2021

Epidemiläget har lugnat sig under de senaste två veckorna i hela landet. Det finns dock fortfarande skillnader mellan regionerna, eftersom incidensen i södra Finland ställvis är större än i andra delar av landet. I de flesta regionerna konstateras det för närvarande få fall av coronavirussmitta och epidemiläget är lugnt. Det effektiva reproduktionstalet är fortfarande under ett i hela landet, 0,55–0,70 (sannolikhetsintervallet 90 %).

Även om epidemiläget har lugnat ner sig märkbart, lönar det sig att också på sommaren komma ihåg omsorgsfull handhygien, att sköta om säkerhetsavstånden samt att gå och testa sig även för lindriga symtom som tyder på coronavirus. 

Vecka 23 (7.6–13.6) anmäldes det över 543 nya coronafall till registret över smittsamma sjukdomar, vilket är nästan 170 färre fall än veckan innan, då antalet uppgick till 717. Incidensen av nya fall har minskat ytterligare. Under de senaste två veckorna (31.5 –13.6) var incidensen 23 per 100 000 invånare, medan den under de två föregående veckorna (17.5–30.5) var 40. 

Enligt sjukvårdsdistriktens helhetsbedömning befann sig de flesta regionerna på epidemins basnivå den 16 juni 2021. Endast tre regioner befann sig i accelerationsfasen: Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS), Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt och Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt. Däremot befann sig inte en enda region i samhällsspridningsfasen. 

Testningen och spårningen fungerar fortfarande effektivt

Antalet coronavirustester har minskat något. Vecka 23 gjordes över 90 000 tester, vilket är över 18 000 färre än förra veckan. Andelen prover som gav positivt resultat var 0,6 procent, dvs. på samma nivå som förra veckan. Den låga andelen positiva testresultat visar att smittkedjor bland befolkningen fortfarande upptäcks effektivt. 

När det gäller smittfallen från hemlandet kunde smittkällan utredas i två av tre fall. Siffran är något högre än veckan innan. Vecka 23 försattes cirka 2 200 personer i karantän. I 37 procent av de nya smittfallen vecka 23 var personen i karantän när smittan konstaterades. 

De fall där smittan kommit från utlandet har ökat. Under vecka 23 var andelen smittor från utlandet 19 procent av de nya fallen, jämfört med 16 procent föregående vecka. Smittspridning från utlandet har dock fortfarande kunnat förebyggas väl och de utgjorde 2,7 procent av alla konstaterade fall.

Antalet patienter som vårdas på sjukhus har fortsatt att minska

Enligt sjukvårdsdistriktens anmälan vårdades sammanlagt 43 coronaviruspatienter på sjukhus den 16 juni 2021. Åtta patienter vårdades på avdelningar inom primärvården, 23 på avdelningar inom den specialiserade sjukvården och 12 patienter på intensivvårdsavdelningar. Antalet patienter har minskat under den senaste månaden särskilt inom avdelningarna för primärvård och specialiserad sjukvård. Patientantalen inom den specialiserade sjukvården och intensivvården bedöms minska ytterligare nästa vecka.

Sammanlagt 967 dödsfall till följd av covid-19 hade rapporterats fram till den 16 juni 2021.

Coronavaccinerna eliminerar inte helt och hållet risken för att smittas eller bli sjuk

I Finland har cirka 52 procent av hela befolkningen fått en dos vaccin och 13 procent har fått två doser.

Coronavaccinerna ger ett bra skydd mot coronavirussjukdomen, dess allvarliga sjukdomsformer samt virusvarianterna. Vaccinet eliminerar dock inte helt och hållet risken för att smittas eller bli sjuk. Det är därför viktigt att även personer som fått en eller två doser vaccin går och testar sig när symtom uppstår och på samma sätt som andra följer anvisningarna för att förhindra att viruset sprids. 

Var och en kan genom sitt eget agerande bromsa spridningen av coronaviruset. Det är av största vikt att de gällande rekommendationerna och begränsningarna fortsättningsvis iakttas. Det rekommenderas också att människor ännu noga överväger om det är nödvändigt att resa utomlands.
 
Den uppföljningsrapport om epidemin som publicerats i dag samt de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats. 

Ytterligare information

Mika Salminen, direktör, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (epidemiläget)
Simopekka Vänskä, specialforskare, Institutet för hälsa och välfärd,  [email protected]  (prognosmodeller)
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet,  [email protected]  (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller)
Satu Koskela, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet,  [email protected] (regionala rekommendationer och begränsningar)