Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Maatalous- ja kalastusministerit keskustelivat kansainvälisestä kaupasta

Maa- ja metsätalousministeriö
25.1.2021 20.55
Ministeri Jari Leppä ja maatalousneuvos Kari Valonen (oik. ruudussa) edustivat Suomea maatalousneuvoston videokokouksessa.

Portugali järjesti 25. tammikuuta puheenjohtajakautensa ensimmäisen EU:n maatalous- ja kalastusministereiden videokokouksen. Videokokouksessa keskusteltiin muun muassa kansainvälisestä maatalouskaupasta sekä EU:n ja Yhdistyneen Kuningaskunnan kalastussuhteista Brexitin jälkeen. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Maatalousministerit kuulivat komission katsauksen maataloustuotteiden kansainvälisestä kaupasta. Komission katsauksen mukaan EU:n maatalouskauppa ja yleisesti koko maataloussektori on koronakriisistä huolimatta suoriutunut hyvin ja EU:n maatalouskauppatase on positiivinen. Komissio myös esitteli päivitetyn selvityksensä vapaakauppasopimusten yhteisvaikutuksista maataloussektorilla.

Ministeri Leppä korosti puheenvuorossaan, että kauppasopimukset avaavat maataloussektorille kaivattuja vientimahdollisuuksia. Ministeri muistutti samalla, että kauppakumppanimme sitoutuminen EU:n yhteisiin tuontivaatimuksiin, on tärkeää.

”Maataloussektori on osoittanut kriisinkestävyyttään ja edesauttanut muutenkin talouden elpymistä. On panostettava siihen, että vapaakauppasopimuksia hyödynnetään ja niiden vaikutuksia maataloussektorille arvioidaan säännöllisesti. Tasapuolisuuden varmistaminen on tärkeää”, ministeri Jari Leppä painotti.

Puheenjohtajamaa Portugali antoi ministereille myös katsauksen EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) neuvotteluista. 

Ministeri Leppä korosti, että lokakuussa 2020 sovituista neuvoston yleisnäkemyksen hyviä linjauksia on seurattava erityisesti ekojärjestelmän ja ehdollisuuden neuvotteluissa. On tärkeää pitää kiinni kansallisesta joustavuudesta suunnitella toimenpiteitä paikallisten tilanteiden ja tarpeiden perusteella.

”Pidän tärkeänä, että CAP-uudistus saadaan päätökseen aiotussa aikataulussa, sillä myös toimeenpanolle pitää jättää hyvin aikaa”, ministeri Jari Leppä totesi.

Lisäksi ministerit keskustelivat EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastussuhteista ensimmäistä kertaa Brexitin jälkeen. Keskustelulla haettiin ohjausta osapuolten välisiin konsultaatioihin yhteisten kalakantojen kalastusmahdollisuuksien asettamisesta vuodelle 2021 ja muista kalastusta koskevista säännöistä.

Muissa asioissa kuultiin tiedotusasioita muun muassa sianlihan markkinatilanteesta ja Kroatian maanjäristyksistä.

Lisätietoja:
Maatalousneuvos Kari Valonen, p. +358 295162047
Ministerin erityisavustaja Satu Haapaniemi, p. +358 295162058