Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Hallitus esittää lisätalousarvioon 6 miljoonan euron määrärahaa korvauksia varten
Valtio korvaa porotaloudelle poikkeuksellisesta talvesta 2019-2020 aiheutuneita vahinkoja 

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 27.5.2021 11.10
Tiedote

Valtioneuvosto on 27.5.2021 päättänyt talven 2019-2020 vahinkojen täyttävän porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain (porovahinkolaki) mukaisen tuhon kriteerit. Vahinkojen korvaamiseen esitetään varattavaksi 6 miljoonaa euroa vuoden 2021 kolmanteen lisätalousarvioon. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun valtioneuvosto toteaa porovahinkolain mukaiseen korvaukseen oikeuttavan tuhon olemassaolon.

- Porotaloudelle talvi 2019-2020 oli poikkeuksellisen ankara lumiolosuhteiltaan ja aiheutti paljon vahinkoja. Valtioneuvosto päätti nyt perusteellisen valmistelun jälkeen ensimmäistä kertaa soveltaa lakia poikkeuksellisten porovahinkojen korvaamisesta. Korvaukset eivät kata kaikkia menetyksiä, mutta auttavat poroelinkeinon harjoittajia pääsemään eteenpäin, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo.

Luonnonvarakeskuksen tekemän selityksen mukaan talvi 2019-2020 oli poronhoitoalueella täysin poikkeuksellinen verrattuna olosuhteisiin edellisten 10 vuoden aikana. Maastossa tehtyjen mittausten perusteella lunta oli ajankohtaan nähden neliömetrillä yli kaksinkertainen määrä painossa mitattuna sen syvyyden ja tiheyden ylittäessä selvästi tavanomaisen. Luonnonvarakeskuksen selvityksessä arvioitiin myös, että vasatuoton ja teurasmäärien voimakas putoaminen tulee vähentämään suuresti markkinoille tulevan poronlihan määriä. Selvitystä täydentävät teurastuottoa koskevat seurannat vahvistivat syysteurastusten 2020 teurasmäärien jääneen noin puoleen normaalista.

Porovahinkolain tarkoituksena on auttaa porotalouden toimijoita selviytymään laajoista ja odottamattomista porotalouteen kohdistuneista vahingoista. Valtioneuvoston tehtäväksi on säädetty todeta olosuhteiden muuttuminen korvaukseen oikeuttavaksi tuhoksi. Lisäksi valtioneuvosto päättää korvauksen hakijan omavastuuosuudesta. 

Poikkeukselliset sää- ja luonnonolosuhteet, jotka merkittävällä tavalla estävät poroja käyttämästä tavanomaisia laitumiaan ja aiheuttavat huomattavaa lisäruokinnan tarvetta tai jotka muuten aiheuttavat porojen menehtymistä tai merkittävästi heikentävät porojen mahdollisuutta selviytyä luonnossa, ovat porovahinkolaissa tarkoitettuja tuhoja. Maa- ja metsätalousministeriön ja Luonnonvarakeskuksen tekemien selvitysten perusteella olosuhteet ovat talvikaudella 2019/2020 olleet sellaiset, että niiden perusteella tulee maksaa porovahinkolain mukaisia korvauksia.

Ruokavirasto ilmoittaa erikseen haun avautumisesta. Lapin ELY-keskus vastaa korvaushakemusten käsittelemisestä ja korvauksia koskevista päätöksistä. Korvausten maksaminen edellyttää eduskunnan lisätalousarviokäsittelyn yhteydessä vahvistamaa määrärahaa.

Lisätietoja:
erityisavustaja Teppo Säkkinen p. 050 162 868
neuvotteleva virkamies Tapani Sirviö p. 050 4316077

Halllituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Jari Leppä Ruoka ja maatalous