Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Konferenssi luo pohjaa EU-maiden yhteiselle näkemykselle taidoista digitalisoituvassa työelämässä

Työ- ja elinkeinoministeriö
2.7.2019 8.07
Uutinen
Kuva: Ilari Pousa

Digiteknologian kehitys korvaa työtä, muuttaa työtä ja luo uutta työtä. Suomi kokoaa EU-maiden, yliopistojen ja yritysten työelämän asiantuntijat 3.7. yhteen keskustelemaan, mitä tämä merkitsee osaamisen, taitojen ja työyhteisöjen käytäntöjen kannalta.

Työelämän tulevaisuutta koskeva keskustelu keskittyy usein uuden digiteknologian luomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Vähemmän puhutaan siitä, mitkä ovat ne todelliset työelämän käytännöt ja tarvittavat taidot, joiden myötä teknologia uudistaa työn tekemisen tapoja eri aloilla ja työpaikoilla.

Alkusoittona Helsingin EU-maiden kilpailukykyministerien epäviralliselle kokoukselle työ- ja elinkeinoministeriö järjestää keskiviikkona 3.7. konferenssin työn ja työelämän muutoksesta ja taidoista digitaalisella aikakaudella. Osallistujat ovat EU-maiden ja -instituutioiden työllisyys- ja kilpailukykyasioista vastaavia virkamiehiä sekä muita työelämän asiantuntijoita.

Asiantuntija-alustuksia ja ajatustenvaihtoa käydään uuden teknologian käyttöönoton mahdollisuuksista edistää yritysten kilpailukykyä, osaamistarpeista, työn organisoinnista ja työyhteisöjen yhdenvertaisuudesta. Tärkeä puheenaihe kaikkialla EU:ssa on se, miten työpaikoilla voidaan parhaiten tukea työntekijöiden osaamisen kehittämistä.

- Nostamalla näitä aiheita keskusteluun haluamme saada jäsenmaiden kesken yhteistä näkemystä siitä, mitkä ovat kestävän kasvun tekijöitä työelämässä, työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth sanoo.

Keskustelun herättäjänä ja yhtenä pääpuhujista toimii koodauslähettiläs ja lastenkirjailija Linda Liukas. Seminaarissa puhuvat mm. korkean tason virkamiehet Saksan, Ranskan ja Kroatian työministeriöistä, pääjohtaja Timo Pesonen ja osaamisesta vastaava johtaja Manuela Geleng Euroopan komissiosta sekä työelämän ja yrittäjyyden tutkijoita useista EU-maista. Avauspuheenvuoro kuullaan työministeri Timo Harakalta.

Työn murros ja osaaminen Suomen EU-puheenjohtajakauden tärkeitä teemoja

EU:n työllisyyspoliittista keskustelua ovat viime vuodet hallinneet teknologian muutos, työn uudet muodot ja näistä johtuvat osaamistarpeiden muutokset. Kun työ on murroksessa ja globaali kilpailu kiristyy, on työvoiman osaamisen päivittäminen ja osaavan työvoiman saatavuus Euroopan kohtalonkysymys. Osaamiseen ja taitoihin panostaminen on Suomen puheenjohtajakaudelle luonteva lähtökohta.

Kyse on samaan aikaan sekä kansalaisten perustaidoista että erikoistumista vaativasta osaamisesta. EU-kielellä puhutaan ”reskillingistä” ja ”upskillingistä” eli uudelleenoppimisesta ja täydentävästä oppimisesta.

Osaamisen, taitojen ja työelämän käytäntöjen kehittämisessä on vielä suuria eroja jäsenmaiden välillä.

Juuri siksi Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelmassa todetaan EU:n tarvitsevan kattavan jatkuvan oppimisen strategian, joka huomioi työelämän muutokset ja digitalisaation.

Lisätietoja:
työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth, TEM, p. 0295 048 073
EU-avustaja Sanni Sarelma, TEM, p. 0295 160 225