Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Konferens skapar grund för samsyn mellan EU-länderna om färdigheter i ett allt mer digitalt arbetsliv

Arbets- och näringsministeriet
2.7.2019 8.07 | Publicerad på svenska 2.7.2019 kl. 10.51
Nyhet

Utvecklingen av den digitala tekniken ersätter arbete, förändrar arbete och skapar nytt arbete. Den 3 juli samlas arbetslivsexperter från EU-länderna, universitet och företag i Finland för att diskutera vad detta innebär för kompetens, färdigheter och praxis på arbetsplatserna

När det talas om hur arbetslivet kommer att förändras i framtiden, fokuseras det ofta på de möjligheter som ny digital teknik skapar. Det talas mindre om de faktiska rutiner i arbetslivet och de behövliga färdigheter som tillsammans med de tekniska lösningarna förändrar sätten att arbeta inom olika branscher och på olika arbetsplatser.

Som ett preludium till det informella mötet mellan EU-ländernas konkurrenskraftsministrar ordnar arbets- och näringsministeriet onsdagen den 3 juli en konferens om förändrat arbete och arbetsliv samt färdigheter under den digitala tidsåldern. Konferensen är för inbjudna gäster bestående av tjänstemän med ansvar för sysselsättnings- och konkurrenskraftsfrågor i EU-länderna och vid EU:s institutioner samt andra arbetslivsexperter.

Expertanförandena och diskussionerna under konferensen handlar om vilka konsekvenser ibruktagande av ny teknik har för företagens konkurrenskraft, kompetensbehov, organisering av arbetet och jämlikheten på arbetsplatserna. Ett viktigt samtalsämne i hela EU är hur arbetsgivarna på bästa sätt kan stödja sina anställdas kompetensutveckling.

– Genom att lyfta upp dessa ämnen till diskussion vill vi skapa en samsyn mellan medlemsländerna om vilka arbetslivsfaktorer som ger hållbar tillväxt, säger arbetsmarknadsrådet Kimmo Ruth.

En av de huvudtalare som bidrar med underlag för diskussionen är programmeringsambassadören och barnboksförfattaren Linda Liukas. Vid seminariet talar också bland annat högt uppsatta tjänstemän från Tysklands och Kroatiens arbetsministerier, generaldirektören Timo Pesonen och direktören för området kompetens Manuela Geleng från Europeiska kommissionen samt arbetslivs- och företagsamhetsforskare från flera EU-länder. Öppningsanförandet hålls av arbetsminister Timo Harakka.

Omvälvningarna i arbetslivet och kompetens viktiga teman under Finlands EU-ordförandeskap

Den sysselsättningspolitiska diskussionen i EU har under de senaste åren dominerats av tekniska förändringar, nya arbetsformer och de förändrade kompetensbehov som dessa medför. I och med att arbetslivet är under omvandling och den globala konkurrensen hårdnar är tillgången på kompetent arbetskraft en ödesfråga för Europa. Att satsa på kunskaper och färdigheter är en naturlig utgångspunkt för Finlands EU-ordförandeskap.

Det handlar om både medborgarnas grundläggande färdigheter och specialiserat kunnande. På EU-språk talas det om ”reskilling” och ”upskilling”, dvs. omskolning och kompetensutveckling.

Det finns fortfarande stora skillnader mellan medlemsländerna i fråga om utvecklingen av kompetens, färdigheter och praxis i arbetslivet.

Just därför konstateras det i programmet för Finlands EU-ordförandeskap att EU behöver en övergripande strategi för kontinuerligt lärande, som beaktar förändringarna i arbetslivet och digitaliseringen.

Mer information:
Kimmo Ruth, arbetsmarknadsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 073
Sanni Sarelma, EU-assistent, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 160 225