Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Sovittelu lähisuhdeväkivaltatapauksissa - osapuolten kokemukset prosessista ja sen vaikutuksista

Käynnissä

Toteuttajat

Kuntoutussäätiö, Maria Akatemia

Rahoitussumma

189 999 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2021–9/2022

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti sovittelun käyttöä rikos ja riita-asioissa pyritään lisäämään, jotta oikeudenkäyntien määrää saataisiin pienennettyä. Sovitteluun voidaan ohjata monenlaisia tapauksia mukaan lukien lähisuhteissa tapahtuvia väkivaltatapauksia, joita oli vuonna 2019 noin kolmannes kaikista sovitteluun ohjatuista väkivaltarikoksista. Nämä tapaukset muodostavatkin noin 15 % kaikista kyseisenä vuonna sovitteluun ohjatuista tapauksista (THL 2020).

Tällä tutkimushankkeella Kuntoutussäätiön ja Maria Akatemian muodostaman konsortion tavoitteena on tarvittavan lisätiedon tuottaminen lähisuhdeväkivallan vuoksi sovitteluun ohjattujen uhrien ja tekijöiden kokemuksista sovitteluprosessista, sovittelun vaikutuksista heidän elämäänsä ja väkivaltahistoriaansa sekä sovittelun mahdollisista vaikutuksista väkivallan päättymiseen. Tutkimuksella selvitetään myös sitä, onko sovittelun osapuolia ohjattu oman väkivallan jatkotyöskentelyyn ja onko sovittelutoimisto seurannut sovittelussa mahdollisesti tehtyjä sopimuksia. Tutkimuksen tulokset täydentävät aiheesta viime vuosina tehtyjä selvityksiä ja ne ovat hyödynnettävissä lähisuhteissa tapahtuvien väkivaltarikosten sovittelun soveltuvuuden arvioinnin ja sovitteluprosessin kehittämisen tukena.

Tutkimuksen päätavoitteena on tuottaa tietoa lähisuhdeväkivallan vuoksi sovitteluun ohjattujen kokemuksista prosessista ja sen vaikutuksista osapuolten elämään sekä mahdolliseen väkivallan päättymiseen. Lisäksi tutkimuksessa tuotetaan demografista tietoa sovittelun osapuolista ja siitä, millaisia lähisuhteissa tapahtuvia väkivaltarikoksia sovitellaan ja kuinka sovittelun osapuolia ohjataan jatkotukipalveluihin. Tutkimuksessa tuotettavaa tietoa voidaan hyödyntää lähisuhdeväkivaltaan liittyvien sovitteluprosessien kehittämistyössä.

Ota yhteyttä:

tutkija Farid Ramadan, Kuntoutussäätiö, p. 044 781 3169, etunimi.sukunimi(at)kuntoutussaatio.fi

Selvitys lähisuhdeväkivallan sovittelusta ja sen vaikutuksista

Yhteyshenkilö ministeriössä