Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Vihan verkot: Vihapuheen tuottajien ja levittäjien motiivit, verkostot ja toimintamuodot

Käynnissä

Toteuttajat

Jyväskylän yliopisto, Poliisiammattikorkeakoulu

Rahoitussumma

99 995 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2021–6/2022

Vihan verkot -hankkeessa Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen sekä Poliisiammattikorkeakoulun tutkijat kartoittavat vihapuheen tuottajia ja levittäjiä sekä heidän motiivejaan. Hankkeessa tutkitaan sosiaalisen median vihapuhetta määrällisesti (verkostoanalyysi, koneoppiminen) ja laadullisesti (sisältöjen teemat ja retoriikka, internet-etnografia), tuotetaan tietoa rangaistavan vihapuheen tekijöistä poliisiammattikorkeakoulun ainutlaatuisen tilastoaineiston avulla sekä haastatellaan vihapuheen tuottajia näiden motiiveista ja mahdollisista vihapuheen tuottamisen lopettamiseen vaikuttaneista tekijöistä. Vihan verkot -hankkeessa syntyvän uudenlaisen vihapuheen tekijöitä ja levittäjiä koskevan tiedon avulla voidaan jatkossa paremmin suunnitella ja toteuttaa toimia vihapuheen ehkäisemiseksi ja sen haitallisten vaikutusten vähentämiseksi.

Vihapuhe on viime vuosina herättänyt runsaasti keskustelua ja huolta. Se on määritelty yhdeksi yhteiskuntaa ja demokratiaa uhkaavista ongelmista. Sitä on tutkittu ja tutkitaan paraikaa. Vihapuheen tuottajista on kuitenkin olemassa vasta vähän systemaattisesti kerättyä tietoa. Vihapuheen laajuutta ja laatua sekä sen tuottajia ja levittäjiä koskevan tiedon puute ja tutkimustiedon tarve on tunnistettu useissa vihapuhetta käsittelevissä hankkeissa ja raporteissa. Jotta vihapuheen haitallisia vaikutuksia voidaan hillitä ja löytää keinoja vihapuheen ehkäisemiseksi, tarvitaan systemaattista tietoa vihapuheen tuottajista ja levittäjistä sekä heidän motiiveistaan, verkostoistaan ja toimintatavoistaan. Vihapuheen tekijöistä tarvitaan tutkittua tietoa, jotta pystytään paremmin suunnittelemaan vihapuheen vastaista toimintaa ja lainsäädäntöä. Tähän tiedon tarpeeseen Vihan verkot -hanke vastaa.

Hankkeen päätavoite on tuottaa tietoa vihapuheen tuottajista ja levittäjistä sekä heidän verkostoistaan ja toimintatavoistaan ja lisätä ymmärrystä heidän toimintansa motiiveista.

Ota yhteyttä:

yliopistotutkija Tuija Saresma, Jyväskylän yliopisto, p. 040 805 3841, etunimi.sukunimi(at)jyu.fi

Vihapuheen tuottajat ja levittäjät

Yhteyshenkilö ministeriössä