Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Yliopiston muutos ja akateemisen työn tasa-arvot

Käynnissä

Toteuttajat

Tampereen yliopisto, Turun yliopisto

Rahoitussumma

199 950 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2021–12/2022

Akateeminen työ on muuttunut yliopistojen rakenteellisen uudistamisen, johtamisen ja työn organisoinnin kehyksessä työn sisällön, urarakenteiden ja työssä hyödynnettävien teknologioidenkin osalta. Jo aikaisempien tutkimusten mukaan akateemisessa työssä on sukupuolen mukaisia tasa-arvovajeita esimerkiksi urakehityksessä, minkä vuoksi tutkimme akateemisen työn muutosta laajasti tasa-arvon näkökulmasta.

Akateemisen työn tasa-arvokysymykset kietoutuvat paitsi sukupuolten tasa-arvoon myös ikään, taustaan, positioon, tieteenalaan, mahdollisuuteen kiinnittyä yliopistoyhteisöön sekä ajallisiin mahdollisuuksiin. Tasa-arvokysymykset ilmenevät eri tavalla akateemisen työn eri ulottuvuuksissa kuten esimerkiksi tenure track -järjestelmässä, kansainvälistymisessä ja liikkuvuudessa tai tutkimusrahoituksen hakemisessa.

Tietoa akateemisen opetus- ja tutkimustyön tasa-arvoisista ehdoista sekä sisällöstä ja urakehityksestä tarvitaan yhteiskunnan keskeisen instituution eli yliopistolaitoksen tilanteen ja ongelmien kartoittamiseksi, yliopistojen johdon ja henkilöstön tarpeisiin ja tutkija-opettajia edustavien järjestöjen ja sidosryhmien tarpeisiin. Hankkeen tuottaman tiedon avulla yliopistotyön tekemisen ja työolosuhteiden tasa-arvoisuuden parantamiseen voidaan kiinnittää huomiota selkeämmin, jotta yliopiston yhteiskunnallinen tehtävä voi toteutua kattavammin ja akateemisen työn tuloksellisuutta ja laatua voidaan parantaa.

Hanke tarkastelee akateemista työtä tasa-arvonäkökulmasta. Akateemisen työn ympäristönä on rakenteiltaan uudistunut yliopisto-organisaatio ja sen johtaminen sekä tutkimustyön rahoitusrakenteen kautta resursseja jakavat ja suuntaavat yhteiskunnalliset instituutiot ja toimijat. Päätavoite on tutkia akateemisen työn muutosta ja hyvän työn tekemisen mahdollisuuksia yliopisto-organisaatiossa.

Näkökulma työn muutoksen tutkimukseen on tasa-arvo moniulotteisena ilmiönä. Miten tasa-arvo toteutuu akateemisessa työssä ja sen johtamisessa, yliopisto-organisaatiossa ja urakehityksessä? Millä tavoin tasa-arvoa voitaisiin parantaa näillä ulottuvuuksilla? Hanke tarkastelee akateemisen työn muutoksia tasa-arvon näkökulmasta sekä johdon että tutkijaopettajien kokemana kolmessa case-yliopistossa. Tutkimus kohdistetaan muutosten suhteen eri vaiheissa oleviin yliopistoihin. 

Ota yhteyttä:

Raakel Plamper, Turun yliopisto, p. 050 339 5873 , rmpell(at)utu.fi

Korkeakoulujen opetus- ja tutkimushenkilöstön uudet työnkuvat ja työaika

Yhteyshenkilö ministeriössä