Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Homekoiraopas tuo yhteen tutkimuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvän ohjeistuksen

Julkaisuajankohta 20.6.2023 13.00
Uutinen
Homekoira tekee tutkimusta

Homekoirien käyttö kuntotarkastusten yhteydessä ja osana mikrobivaurioepäilyiden selvittämistä on yleistynyt viimeisten vuosikymmenten aikana. Terveet tilat 2028 -ohjelman osana julkaistava uusi opas esittelee homekoiratutkimuksen suunnittelua ja kulkua. Tavoitteena on yhtenäistää ja vakiinnuttaa alan käytäntöjä sekä vahvistaa homekoiratutkimuksen luotettavuutta luomalla alalle yleisesti hyväksytty toimintamalli. Oppaan toteutuksesta ovat vastanneet kiinteistöjen sisäolosuhteisiin erikoistuneet asiantuntijat ja koiranohjaajat.

Homekoiran käyttö mikrobiperäisten hajujen havainnoimisessa on tilaajien, koiranohjaajien ja kuntotutkijoiden käyttöön suunniteltu opas homekoiratutkimuksen käytäntöihin ja periaatteisiin. Opas esittelee myös homekoiratutkimukseen liittyviä epävarmuustekijöitä. 

Yhtenäiset käytännöt ja luotettavat tulokset tärkeitä

- Hienoa, että homekoiratutkimuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvä tieto on nyt koottu yhteen oppaaseen. Homekoirien käyttö on yleistynyt viimeisten vuosikymmenten aikana, ja alan kehittyessä on tärkeää, että käytännöt ovat yhtenäiset ja tuottavat luotettavia tuloksia. Niin tilaajat, koiranohjaajat kuin kuntotutkijatkin hyötyvät selkeästä ohjeistuksesta, toteaa Senaatti-kiinteistöjen sisäolosuhteiden erityisasiantuntija Risse Koponen

Homekoiratutkimus on rakenteita tai materiaaleja rikkomaton kuntotutkimusmenetelmä, jossa tilat tarkastetaan koulutetun koiran avulla mikrobiperäisten hajujen tai niiden vuotoreittien paikantamiseksi. Sisäilmassa on aina monenlaisia yhdisteitä, hajuja, kaasuja ja hiukkasia – näistä homekoiran tulisi ilmaista vain mikrobiperäisiä hajuja. Mikrobikasvusto sisältää tavallisesti erilaisia sieniä, bakteereita ja alkueläimiä sekä näiden tuottamia aineenvaihduntatuotteita, kuten haihtuvia yhdisteitä.

Jokaisella koiralla on oma ilmaisutapansa, jota koiranohjaaja tulkitsee. Ilmaisullaan koira kertoo löytäneensä tilasta sille opetettua hajua. Ilmaisutapoja voivat olla esimerkiksi maahan meno, istuminen, jähmettyminen paikoilleen, nenällä tai tassulla kohdan näyttäminen tai raapiminen. Koirakon työskentelytapa on aina koira- ja ohjaajakohtaista.

Tilaajan ja ohjaajan tulisi tunnistaa käyttötilanteen tarkoituksenmukaisuus

Homekoiraa voidaan käyttää tilojen ennakoivassa tarkastuksessa, mikrobivaurioiden selvittämisessä sekä mikrobivaurioihin liittyvien korjausten laadunvarmistuksessa ja seurannassa. Ennakoiva käyttötilanne voi olla esimerkiksi asunto- ja kiinteistökaupan kuntotarkastuksen yhteydessä suoritettu homekoiratutkimus. Mikrobivaurioepäilyä selvitettäessä koiraa voidaan käyttää osana riskitekijöiden esiselvitystä ja kartoitusta. Laadunvarmistuksessa homekoiraa puolestaan hyödynnetään esim. korjausten onnistumisen arvioinnissa ennen pintojen viimeistelyä.

Homekoiralle ja sen ohjaajalle ei ole säädetty pätevyysvaatimuksia eikä homekoiran käyttöön tai laadunvarmistukseen ole luotu yhteisiä standardeja. Homekoiratoimintaan liittyy kuitenkin muuta lainsäädäntöä (koskien esim. rakennusten sekä asuin- ja työtilojen terveydellisiä oloja), josta homekoiranohjaajan ja tilaajan tulisi olla tietoisia. 

Ohjeistusta ja esimerkkejä tilaajille, ohjaajille ja kuntotutkijoille

Opas ohjeistaa homekoiratutkimuksen kulkua sekä tilaajien, koiranohjaajien että kuntotutkijoiden näkökulmasta. Tilaajan osalta tärkeää on homekoiran käytön hyvä suunnittelu. Opas ohjeistaa varmistamaan tutkimuksen tarkoituksenmukaisuuden, kiinnittämään huomiota palveluntarjoajan koulutukseen ja osaamiseen, sopimaan tutkimuksen laajuudesta ja toimintatavoista sekä toimittamaan kaikki pyydetyt lähtötiedot. Oppaan liitteenä on esimerkki homekoiratutkimuksen toimeksiantosopimuksesta, jota voidaan käyttää yksinkertaisissa toimeksiannoissa.  

Homekoiranohjaajan osaaminen vaikuttaa merkittävästi homekoiratutkimuksen luotettavuuteen. Toimeksiantojen sisällön tulisi vastata koiranohjaajan ja koiran osaamista. Vaatimukset täyttävä ohjaaja osaa neuvoa tilaajaa homekoiratutkimukseen valmistautumisessa, ymmärtää perusteet tutkimusolosuhteista ja huomioi tutkimusolosuhteet toteutuksessa ja raportoinnissa. Tärkeää on myös tuntea koirakon työturvallisuuteen liittyvät seikat. Homekoiraoppaan liitteenä on esimerkkiraportti, jota koiranohjaaja voi hyödyntää työssään.

Ohjaajille ja kuntotutkijoille suunnattu osuus tarkastelee homekoiratutkimukseen liittyviä tyypillisiä epävarmuustekijöitä. Koira ilmaisee kohdan, jossa se tutkimushetkellä vallitsevissa olosuhteissa haistaa hajun voimakkaimmin. Ilmavirtausten ja hajun eri materiaaleihin tarttumisen vuoksi ilmaisukohta ei välttämättä ole juuri hajulähteen kohdalla. Koira ei myöskään ilmaise hajun laatua tai määrää. Epävarmuustekijöitä voidaan kuitenkin hallita eri laadunhallintamenetelmillä, kuten tutkimusolosuhteiden todentamisella.

 

Lisätietoja: 

Risse Koponen, erityisasiantuntija, Senaatti-kiinteistöt, risse.koponen[at]senaatti.fi

Katja Outinen, hankejohtaja, Terveet tilat 2028 -ohjelma, p. 0295 161 156, katja.outinen[at]gov.fi

Uutinen VNK008:00/2018