Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedottaa
Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma tuki alkuvuonna terveydenhuollon ammattilaisia ja tuotti uutta tietoa kotien VOC-pitoisuuksista

Julkaisuajankohta 13.7.2022 12.20
Uutinen
Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma tuki alkuvuonna terveydenhuollon ammattilaisia ja tuotti uutta tietoa kotien VOC-pitoisuuksista

THL:n koordinoimassa Kansallisessa sisäilma ja terveys 2018–2028 -ohjelmassa tuotetaan lisää tietoa ja työkaluja sisäilmatilanteiden ratkaisemiseen sekä oireilevien hoitoon ja tukeen. Kevään 2022 aikana ohjelmassa panostettiin erityisesti terveydenhuollon ammattilaisten tukemiseen ja uuteen tietoon kotien VOC-pitoisuuksista.

 

Tutkittua tietoa VOC-yhdisteistä sisäympäristöissä: pitoisuudet sekä toimistoissa että asunnoissa ovat Suomessa pieniä

THL:n ja Työterveyslaitoksen tekemien selvitysten mukaan VOC- (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) ja formaldehydipitoisuudet sekä toimistoissa että asunnoissa ovat Suomessa pieniä. Tavanomaiset pitoisuudet alittavat selvästi kansainväliset terveysperusteiset ohjearvot sekä asumisterveysasetuksen (545/2015) toimenpiderajat. 

Sisäympäristöjen VOC-yhdisteitä koskevat tutkimusjulkaisut löytyvät nyt yhdestä paikasta Työterveyslaitoksen verkkosivuilta | ttl.fi 
Uusi Suomessa tehty selvitys: VOC-yhdisteiden pitoisuudet kodeissa pieniä ja terveysvaikutukset epätodennäköisiä (THL:n uutinen 15.3.2022)

Uusi koulutuskokonaisuus perehdyttää terveydenhuollon ammattilaisen sisäilmaan liitettyyn oireiluun

Filha ry:n kehittämällä verkkokurssilla terveydenhuollon ammattilaiset oppivat, mitä on otettava huomioon, kun potilaan oireilun syyksi epäillään sisäilmaa. Kurssi on suunnattu erityisesti perusterveydenhuollon lääkäreille ja hoitajille, mutta sopii kaikille terveydenhuollon ammattilaisille. Loppuvuoden 2022 aikana kurssi täydentyy uusilla moduuleilla. 

Terveydenhuollon ammattilaiset pääsevät tutustumaan Sisäilmaan liitetty oireilu aikuisilla – Miten tutkin, tuen ja hoidan? -kurssiin TerveyskyläPRO-palvelussa. 

Uuden verkkokurssin lisäksi Filha ry on jatkanut terveydenhuollon ammattilaisten kouluttamista sairaanhoitopiireittäin järjestetyillä koulutuksilla.

Lue lisää Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman ajankohtaisista tuotoksista (THL:n uutinen 8.6.2022) | thl.fi

Lisätietoja

Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma | thl.fi
Sisäilma | thl.fi

Anniina Salmela 
erikoistutkija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
puh. 029 524 7712
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)thl.fi

THL julkaisi uutisen verkkosivuillaan 8.6.2022. 

Uutinen VNK008:00/2018