Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Terveet tilat -verkoston toiminta alkoi

Julkaisuajankohta 19.2.2021 11.15
Terveet tilat -verkoston toiminta alkoi

Terveet tilat -verkoston ensimmäinen tapaaminen pidettiin maanantaina 8. helmikuuta etäyhteyksin. Tilaisuuteen osallistui lähes 200 verkoston jäsentä. Tilaisuudessa esiteltiin ohjelman toimintamallin lisäksi Kaarinan kaupungin mallia sekä Kouvolan kaupungin nopean toiminnan joukkoja.

Tilaisuuden avasi hankejohtaja Katja Outinen kertomalla Terveet tilat -verkoston ideasta ja tarkoituksesta. Verkosto tarjoaa kunnille alustan keskusteluille ja ideoinneille. Outinen mainitsikin avauksessaan, että verkostossa on mahdollisuus oppia muilta sekä jakaa hyviä käytäntöjä ja kokemuksia.

10 pointtia Terveet tilat -toimintamallista esittelivät ohjelman sihteeristön jäsenet yli-insinööri Timo Lahti ympäristöministeriöstä ja neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola sosiaali- ja terveysministeriöstä. He nostivat esiin muun muassa asenneilmapiirin vaikutuksen sisäilma-asioiden hoitoon ja sisäilma-asioiden koordinoinnin merkityksen onnistuneeseen lopputulokseen pääsemiseksi. 

Tilaisuuden pikaisen Mentimeter-kyselyn perusteella Terveet tilat -toimintamalli on kunnille hyödyksi. Kyselyyn vastanneista 82% koki, että toimintamalli hyödyttää omaa kuntaa. 18% ei osannut sanoa, onko toimintamallista hyötyä vai ei.  

Kaarinan kaupungin mallin avulla rahat kohdentuvat oikeisiin kohteisiin

Kaarinan kaupungin toimintamallin esittelivät kunnossapitoinsinööri Pasi Hyvönen ja Turun Uunisepät Oy:n käyttöinsinööri Tuomas Immonen

Toimintamallissa on luotu pitkän tähtäimen suunnitelma kaupungin rakennuskantaa varten. Tätä on edeltänyt laaja kartoitus rakennuksista ja niiden kunnosta. Mallin tavoitteena on saada helposti näkyville ongelmat ja niiden vakavuus.

Mallissa uudis- ja korjaushankkeet suunnitellaan siten, että määrärahat saadaan kohdennettua mahdollisimman hyvin. Kartoitusmateriaalin perusteella verrataan koko rakennuskannan korjaustarpeita. Näin löydetään kiireellisimmät korjattavat kohteet.

Nopealla reagoinnilla homma haltuun Kouvolassa

Sisäilma-asiantuntija Reijo Pesonen kertoi Kouvolan kaupungin nopean toiminnan joukoista. Malli sai alkunsa kolme vuotta sitten, kun ongelmat alkoivat kasaantua. 

Ongelmien korjaamiseksi käynnistettiin sisäilmaohjeen uudistaminen ja aloitettiin kiinteistökierrokset. Lisäksi kaupungille palkattiin sisäilma-asiantuntija. Kiinteistökierroksen perusteella perustettiin nopean toiminnan joukko, joka koostuu neljästä asiantuntijasta. Kun ilmoitus sisäilmaongelmasta tulee, joukko sopii tarkastusajankohdan välittömästi. Nopean toiminnan joukon tekemien havaintojen perusteella tarvittavat korjaustoimenpiteet käynnistetään välittömästi tai tilataan jatkotutkimukset. 

- Tilanne onkin rauhoittunut oleellisesti ja luottamus palannut sisäilma-asioita hoitaviin tahoihin, Pesonen summaa.

Seuraava verkoston tapaaminen järjestetään maanantaina 19. huhtikuuta klo 10–12. Jatkuva ilmoittautuminen mukaan verkoston toimintaan on avoinna kuntien työntekijöille, viranhaltijoille sekä kunnanvaltuutetuille verkkosivujemme kautta.

VNK008:00/2018