Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Arviointineuvosto: 55 vuotta täyttäneiden työllisyysesitys on hyvin valmisteltu, mutta ikäsyrjinnän riskiä selvitettävä

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 25.3.2022 8.36
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamista koskevasta esityksestä. Esitys on ansiokkaasti ja huolellisesti tehty.

Esityksen tavoitteena on edistää 55 vuotta täyttäneiden työllisyysastetta sekä parantaa heidän työmarkkina-asemaansa ja työssä jaksamista. Esityksen perusteella työttömyyspäivärahan lisäpäivistä luovuttaisiin asteittain ja 55 vuotta täyttäneiden mahdollisuutta siirtyä osa-aikatyöhön vahvistettaisiin. Lisäksi muutosturva sisältää kahden kuukauden palkkaa vastaava muutosturvakoulutuksen ja yhden kuukauden palkkaa vastaavaan muutosturvarahan. 

Esitys on kokonaisuutena hyvin ja huolellisesti valmisteltu. Esityksessä on monia ansiokkaasti tehtyjä osioita. Vaikutusarviot ovat pääsääntöisesti hyvin tehty ja julkisen talouden säästö on uskottavasti arvioitu. Esityksessä on hyödynnetty hyvin tutkimuksia, tilastoja ja laskelmia vaikutusten ja taustojen havainnollistamiseksi. Kuvaus maiden työllisyyskokemuksista on myös havainnollinen ja onnistunut.

Arviointineuvosto jäi kuitenkin kaipaamaan arvioita vaihtoehtoisista tavoista edistää 55 vuotta täyttäneiden työllisyysastetta, vaikka luonnoksessa viitataan hallituksen muihin tuleviin toimiin. Tässä tai jossakin muussa esityksessä tulee kuvata muita toimenpiteitä, jotka ovat jääneet hallituksen toimenpidekokonaisuuden ulkopuolelle ja arvioida suuntaa antavasti niiden vaikutuksia.

Esityksessä tulisi myös arvioida riskiä, että esitys heikentää yritysten halukkuutta palkata 55 vuotta täyttäneitä tai tätä ikää lähestyviä työntekijöitä rahoitusvastuiden vuoksi, mikä voisi lisätä ikäsyrjintää.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto liittyy hallituksen esitysluonnokseen yli 55-vuotiaiden työllisyysasteen nostamista koskevaksi lainsäädännöksi (STM073:00/2021). 

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos vastaa pääosin säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että hallituksen esitystä täydennetään neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 202.