Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Arviointineuvosto alkoholilain muuttamista koskevasta esityksestä: vaikutuksia markkinoihin ja kilpailuun tarkennettava

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 13.12.2023 9.59
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle alkoholilain muuttamista koskevasta lakiehdotuksesta. Lakiehdotus sisältää laadukkaan ja monipuolisen vaikutusarvioinnin, jossa on tuotu avoimesti esiin myös ehdotukseen liittyviä negatiivisia vaikutuksia, epävarmuuksia ja riskejä.

Alkoholin vähittäismyyntiä ehdotetaan esityksessä vapautettavaksi. Luvanvaraisessa vähittäismyynnissä sallittaisiin enintään 8,0 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävien käymisteitse valmistettujen alkoholijuomien myynti nykyisin myynnissä olevien alkoholijuomien lisäksi.

Lakiehdotuksen perusteella saa hyvän käsityksen alkoholin nykyisestä kulutuksesta ja sen vaikutuksista. Lakiehdotuksessa on käsitelty hyvin välittömiä ja välillisiä vaikutuksia julkiselle taloudelle. Lisäksi on arvioitu kattavasti vaikutuksia järjestykseen ja turvallisuuteen, alkoholikuolleisuuteen sekä alkoholin aiheuttamiin sosiaali- ja terveyshaittoihin. Lakiehdotuksessa on hyödynnetty runsaasti tilasto- ja tutkimustietoa.

Arviointineuvosto kiinnittää huomiota siihen, että vähittäismyynnin vapauttamisen rajaaminen vain käymisteitse valmistettuihin alkoholijuomiin ei ole vaikutuksiltaan yksinomaan kilpailua edistävä ratkaisu. Arviointineuvosto katsoo, että lakiehdotuksessa tulee arvioida, mitä vaikutuksia tällä rajauksella on markkinoihin ja yritysten väliseen kilpailuun. Alkoholikauppaan vaikuttavien erillisten lainsäädäntömuutosten yhteisvaikutuksia on arvioitava myöhemmin annettavien lakiehdotusten yhteydessä. 

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu alkoholilain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä (hankenumero: STM062:00/2023), jonka sosiaali- ja terveysministeriö toimitti arviointineuvoston käyttöön 1.12.2023. 

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos täyttää hyvin lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen vaatimukset. Arviointineuvosto suosittelee, että hallituksen esitysluonnosta täydennetään neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista. 

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Birgitta Hämäläinen, arviointineuvoston sihteeri p. 0295 160 676, erityisasiantuntija Essi Römpötti, arviointineuvoston sihteeri p. 0295 160 125 ja arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston pääsihteeri p. 0295 160 202.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.