Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Arviointineuvosto alueellistamisesta: lakiesitysluonnoksessa tulisi kuvata konkreettisemmin valtion palvelujen tehostuminen

Valtioneuvoston viestintäosasto
12.4.2021 16.07
Uutinen

Alueellistamislainsäädännön uudistuksella tavoitellaan nykyistä koordinoidumpaa mallia valtion alueelliseen läsnäoloon ja palvelujen tuottamiseen. Tavoitteena on myös mahdollistaa valtion hallinnon ja palvelujen tehostuminen. Esitysluonnoksen taustalla on 24.4.2020 valmistunut valtion alueellisen läsnäolon uusi strategia.

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa tulisi esittää tarkemmin, miten ehdotettu muutos mahdollistaisi nykyistä menettelyä paremmin julkisten menojen säästöt ja valtion palvelujen tehokkuuden parantamisen.

Arviointineuvosto katsoo myös, että esitysluonnoksessa ehdotetuilla toimenpiteillä voi olla erilaisia vaikutuksia eri hallinnonaloille. Näitä vaikutuksia tulisi kuvata vielä tarkemmin.

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnokseen tulisi lisätä kuvauksia lakiehdotuksen epäsuorista vaikutuksista. Vaikutuksia tulisi tarkastella suuntaa-antavasti etenkin kansalaisten aseman ja yhdenvertaisuuden, työllisyyden, aluekehityksen ja yleisen turvallisuuden näkökulmista. 

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa osittain säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.   

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Antti Moisio, p. 0295160198 lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö.