Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Arviointineuvosto alueiden kehittämistä ja kasvupalveluja koskevasta lakiesitysluonnoksesta: arvioita uudistuksen vaikutuksista kasvupalvelujen tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen tulisi tarkentaa

Valtioneuvoston viestintäosasto
31.1.2018 15.33
Uutinen 6/2018

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksesta tulisi ilmetä tarkemmin, miten ehdotettava uudistus edistäisi alueiden kasvua ja hyvinvointia verrattuna nykyiseen toimintatapaan. Esitysluonnoksessa tulisi myös kuvata täsmällisemmin, millaisen kehityksen seurauksena uudistus parantaisi kasvupalvelujen tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Vaikutuksia tulisi arvioida etenkin kasvupalvelujen saatavuuden ja laadun, valtakunnallisen koordinoinnin, palvelujen yhdenvertaisuuden, hallinnollisten kustannusten ja yritysten toimintaedellytysten näkökulmasta.

Lakiesitysluonnos on osa laajempaa aluehallintouudistuksen valmistelua. Uudistuksessa siirrettäisiin nykyisin ELY-keskusten ja TE-keskusten hoitamia tehtäviä perustettaville uusille itsehallinnollisille maakunnille. Uudistuksen perimmäinen tavoite on lisätä talouskasvua ja työllisyyttä alueilla. Tavoitteena on myös yritysten toimintaedellytysten parantaminen. 

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa tulisi kuvata nykyistä huolellisemmin vaikutuskanavat, joiden seurauksena tavoiteltavien vaikutuksien arvioidaan syntyvän. Vaikutuksia tulisi käsitellä etenkin kasvupalvelujen saatavuuden, laadun ja yhdenvertaisuuden, valtakunnallisen koordinoinnin, hallinnollisten kustannusten ja yritysten toimintaedellytysten näkökulmasta.

Uudistuksen eräs keskeinen toimenpide olisi Uudenmaan maakuntaan ehdotettava erillisratkaisu. Ehdotuksen mukaan Uudellamaalla kasvupalveluja järjestäisi maakunnan sijasta Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten perustama kuntayhtymä, johon maakunnan muutkin kunnat voisivat liittyä. Uudenmaan maakunnan erillisratkaisun perustelut ja arvioidut vaikutukset jäävät esitysluonnoksessa vähälle huomiolle. Esitysluonnosta tulisi vielä täydentää näiltä osin.

Esitysluonnoksen määrällisiä kuvauksia ja arvioita tulisi täydentää ja tarkentaa. Määrälliset tiedot tulisi esittää mahdollisuuksien mukaan sekä koko maan tasolla että maakunnittain. Lisäksi tulisi varmistaa esitysluonnoksen eri osissa esitettyjen lukujen vertailukelpoisuus.

Esitysluonnoksessa tulisi käsitellä tarkemmin uudistuksen tietoyhteiskuntavaikutuksia. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon alue-erot laajakaistayhteyksissä, koska esitysluonnoksessa ehdotetaan palvelujen siirtämistä nykyistä enemmän tietoverkkoihin. Lisäksi tulisi esittää arvio uudistuksen vaikutuksista työnhakijoiden ja yritysten yksityisyyteen ja tietosuojaan.

Arviointineuvosto katsoo, että kyseessä on tärkeä uudistus, jonka vaikutuksia tulee arvioida huolellisesti jälkikäteen. Siksi esitysluonnoksessa tulisi esittää kuvaus ja suunnitelma uudistuksen vaikutusten seurannasta ja vaikutusten jälkiarvioinnista.

Lisätietoja: arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Antti Moisio, p. 0295 160 447, valtioneuvoston kanslia

Arviointineuvoston lausunto 31.1.2018