Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Arviointineuvosto: Elintarvikelaki hyvin valmisteltu – vaihtoehdot tavoitteiden saavuttamiseksi jäävät kuitenkin uupumaan

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 29.10.2018 10.15
Uutinen 42/2018

Lainsäädännön arviointineuvosto on arvioinut elintarvikelakia koskevaa hallituksen esitysluonnosta, joka toimitettiin neuvostolle 11. lokakuuta. Lakiluonnoksen perusteella saa hyvän käsityksen esityksen vaikutuksista yrityksille. Esityksessä on runsaasti numeerista tietoa mm. elintarviketurvallisuuteen käytetyistä nykyisistä resursseista, mikä on myönteistä. Arviointineuvoston mukaan esityksessä tulisi kuitenkin käsitellä vaihtoehtoja tavoitteen saavuttamiseksi eli sääntelyn keventämiseksi ja elintarviketurvallisuuden ylläpitämiseksi.

Arviointineuvoston mielestä hallituksen esitys on pääosin hyvin valmisteltu. Esityksen perusteella saa käsityksen lain kohderyhmästä ja myös niistä toimijoista, joita laki ei koske. On ansiokasta, että esityksen numeeristen taustatietojen ja vaikutusarvioiden perusteella saa hyvän käsityksen asian nykytilasta ja muutoksen mittakaavasta. Yritysvaikutuksia on kuvattu hyvin. Lisäksi esityksessä on tuotu asianmukaisesti esiin lausuntokierroksen havainnot ja niiden perusteella tehdyt muutokset.

Arviointineuvosto kiinnittää huomiota siihen, että esitysluonnoksessa ei ole käsitelty vaihtoehtoja tavoitteen saavuttamiseksi eli sääntelyn keventämiseksi ja elintarviketurvallisuuden ylläpitämiseksi. Esityksestä tulisi käydä ilmi, millä perusteella esimerkiksi sääntelytaakan pienentämistä koskevat keinot on valittu. Lisäksi esityksen perusteella on vaikea arvioida, missä määrin esitys keventää yritysten sääntelytaakkaa kokonaisuudessaan.

Elintarvikelain vaikutuksia on kuvattu kohtalaisen hyvin. Toisaalta esimerkiksi valvontamaksujen suhdetta muihin maksuihin ja velvoitteisiin tulisi vielä tarkentaa. Lisäksi esityksessä tulisi käsitellä valvontamaksun kohdentumista eri kokoluokan yrityksille ja etenkin pienille yrityksille. Uusien valvontamaksujen kokonaismäärä kuitenkin noin kolminkertaistuisi nykyiseen verrattuna.

Lainsäädännön arviointineuvosto suosittelee, että hallituksen esitysluonnosta korjataan lausunnossa kuvatuilla lisäyksillä ennen hallituksen esityksen antamista.

Arviointineuvoston lausunto 29.10.

Lisätietoja: arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Meri Virolainen, p. 0295 160 202, valtioneuvoston kanslia