Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Arviointineuvosto geenitekniikkalaista: esityksen vaikutusarvioita tulisi täsmentää ja esitystapaa muokata yleiskielisemmäksi 

Valtioneuvoston viestintäosasto
9.3.2021 14.27
Uutinen
Lainsäädännön arviointineuvoston logo

Geenitekniikkalakia koskevan esitysluonnoksen tavoitteena on parantaa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ja mahdollistaa jatkossa nykyistä nopeampi muuntogeenisillä organismeilla tehtävien kenttäkoehakemusten käsittely. Esitys liittyy Euroopan unionin yleisen elintarvikeasetuksen uudistukseen.

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnos on paikoin vaikeaselkoinen ja asiaan ennalta perehtymättömän lukijan on vaikea saada käsitystä ehdotuksista. Esitysluonnosta tulisikin muokata yleiskielisempään muotoon. Vaikutusten kuvauksessa tulisi välttää teknisiä ja ammattikielen ilmauksia. 

Arviointineuvosto katsoo myös, että esitysluonnoksessa tulisi olla enemmän suuntaa-antavia määrällisiä kuvauksia muutoksen kohteena olevasta toiminnasta ja lakiesitysluonnoksen vaikutuksista.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa osittain säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.   

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Antti Moisio, p. 0295160198 lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö.