Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Arviointineuvosto: Hiilen energiakäytön kieltämisen vaikutukset kuvattu hyvin

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 8.10.2018 12.11
Uutinen 38/2018

Lainsäädännön arviointineuvoston mukaan hiilen energiakäytön kieltämistä koskeva hallituksen esitys on huolellisesti valmisteltu ja esityksen vaikutusarviot ovat havainnollisia. Arviointineuvosto kaipaa kuitenkin arvioita uusien energiamuotojen vaikutuksista hiilen korvaajana.

Arviointineuvoston mukaan esityksen perusteella saa hyvän käsityksen ehdotuksen vaikutuksista, etenkin vaikutusarviot hiiltä käyttäville voimalaitoksille ovat yksityiskohtaisia ja konkreettisia. Esityksessä on myös tuotu esiin eri toteuttamisvaihtoehtoja lain toteuttamiseksi, mikä on myönteistä. Kokonaisuutena hallituksen esitys on ehyt ja sujuvasti kirjoitettu.

Hallituksen esityksessä on esimerkillistä, että vaikutuksia on kuvattu vaihteluväleinä ja esityksessä on hyödynnetty erilaisia skenaarioita. Esityksestä käy ilmi hiiltä korvaavien energiamuotojen käytön sekä myönteiset että kielteiset vaikutukset, mikä on ansiokasta.

Arviointineuvoston mukaan esityksessä voisi käsitellä enemmän uusia energiaratkaisuja hiilen korvaamiseksi. Uusien energiaratkaisujen, kuten aurinkoenergian, lämpöpumppujen, hukkalämmön, geotermisen energian ja modulaaristen ydinvoimaloiden, mahdollisuuksia ja vaikutuksia voisi tuoda paremmin esille. Esityksessä keskitytään biomassan käytön vaikutuksiin hiilen korvaajana, mutta biomassa saattaa jäädä välikauden ratkaisuksi hiilen korvaajana. 

Esityksessä olisi hyvä korostaa sitä, että esitettyihin arvioihin ja laskelmiin liittyy paljon epävarmuutta, koska energiamarkkinoiden ennakoiminen on vaikeaa.

Lainsäädännön arviointineuvosto on arvioinut hiilen energiakäytön kieltoa koskevaa hallituksen esitysluonnosta, joka toimitettiin neuvostolle 19. syyskuuta. Arviointineuvosto suosittelee, että hallituksen esitysluonnosta täydennetään lausunnossa kuvatuilla lisäyksillä ennen hallituksen esityksen antamista.

Arviointineuvoston lausunto 8.10.2018

Lisätietoja: arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Meri Virolainen, p. 0295 160 202, valtioneuvoston kanslia.