Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Arviointineuvosto: Hyvinvointialueiden rahoitusperiaatteen toteutumista kuvattava tarkemmin

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 15.12.2023 9.25
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon hyvinvointialueesta annetun lain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä. Esityksellä yhtenäistetään hyvinvointialueiden valtion ohjausta, selkeytetään valtiovarainministeriön roolia ohjauksessa sekä varmistetaan, että hyvinvointialueiden ohjaus on yhteensopivaa valtioneuvoston asettamien talous- ja finanssipoliittisten tavoitteiden kanssa.

Arviointineuvosto katsoo, että esityksestä ilmenevät hyvin keskeiset tavoitteet, ehdotukset sekä asian tausta. Hallituksen esitykseen tulee kuitenkin sisällyttää kaaviokuva nykyisestä ja ehdotetusta ohjausjärjestelmästä. Kaaviokuva havainnollistaisi paremmin, miten hyvinvointialueiden ohjausjärjestelmä ja ministeriöiden ohjausroolit muuttuvat. Lisäksi esityksessä voisi vielä konkretisoida esimerkein, millaisia ongelmia nykytilanteessa on ollut hyvinvointialueiden ohjaamisessa ja taloudellisen kestävyyden huomioon ottamisessa.

Ehdotuksen perusteella saa käsityksen, että finanssipoliittisten näkökohtien merkitys kasvanee ohjausjärjestelmässä. Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esityksessä tulee arvioida tarkemmin ohjaukseen liittyvien talous- ja finanssipoliittisen tavoitteiden vaikutusten suhdetta rahoitusperiaatteeseen eli rahoituksen riittävyyteen hyvinvointialueille lainsäädännön edellyttämiin palveluvelvoitteisiin.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu hyvinvointialueesta annetun lain sekä eräiden muiden siihen liittyvien lakien muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä (hankenumero: VM093:00/2023), jonka valtiovarainministeriö toimitti arviointineuvoston käyttöön sähköpostitse 1.12.2023. 

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa tyydyttävästi lainvalmistelun vaikutusarviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.   

Lisätietoja: arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 202, johtava asiantuntija Annika Collin, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 589

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.