Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Arviointineuvosto: kansallispuistossa liikkuvien turvallisuus ja metsästyksen riskit arvioitava

Valtioneuvoston viestintäosasto
24.5.2021 13.37
Uutinen
Arviointineuvoston logo

Kansallispuistossa liikkuvien turvallisuusriskeihin tulee kiinnittää vakavaa huomiota Sallan kansallispuistoa perustettaessa. Metsästyksen salliminen kansallispuistossa joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta aiheuttaa riskin luonnossa liikkujille.

Esityksessä ehdotetaan perustettavaksi Sallan kansallispuisto. Kansallispuisto perustettaisiin Sallan kunnassa sijaitsevalle valtion omistamalle Sallatunturin luonnonsuojelualueelle. 

Metsästys sallitaan Sallan kansallispuiston alueella paikallisille asukkaille ja hirvenmetsästys alueen muutamille metsästysseuroille. Metsästys kielletään kokonaan alle kymmenessä prosentissa kansallispuistoa. 

Arviointineuvosto kiinnittää vakavaa huomiota, että esityksessä ei arvioida riittävästi metsästyksen aiheuttamia turvallisuusriskejä luonnossa liikkujille. Kansallispuistossa liikkujien määrä arvioidaan merkittävästi lisääntyvän ja osa kansallispuiston kävijöistä liikkuu merkittyjen reittien ulkopuolella. Esityksessä tulisi käsitellä tarkemmin esimerkiksi eri metsästysmuotoja, niissä käytettyjä aseita ja metsästyksen tyypillisiä ajankohtia sekä luonnossa liikkumisen sesonkiaikoja. 

Arviointineuvosto myös suosittelee, että esityksessä arvioidaan, onko kansallispuiston perustamisella vaikutuksia muun elinkeinotoiminnan kuin matkailun mahdollisuuksiin tulevaisuudessa kansallispuiston läheisyydessä.

Arviointineuvosto on antanut lausunnon Sallan kansallispuiston perustamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa osittain säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista. 

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Meri Virolainen, p. 050 523 2426, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö.