Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Arviointineuvosto karenssisääntelystä: vaikutuksia valtioneuvoston jäsenille konkretisoitava

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 6.7.2022 13.27
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon hallituksen esityksestä valtioneuvoston jäsenen karenssisääntelystä. Ehdotuksen tarkoituksesta saa hyvän käsityksen, mutta vaikutukset valtioneuvoston jäsenelle jäävät osin epäselviksi.

Esityksessä säädetään valtioneuvoston jäsenen tehtävään liittyvästä karenssista, jonka nojalla voitaisiin rajoittaa oikeutta siirtyä toimikautensa päätyttyä uuteen tehtävään tai toimeen. Ehdotettua lakia sovellettaisiin sekä pääministeriin että valtioneuvoston jäsenenä toimiviin muihin ministereihin 12 kuukautta eron myöntämisestä.

Lakiluonnoksessa kuvataan tiiviisti asian tausta, tavoitteet ja keskeiset ehdotukset sekä Ilmoitusvelvollisuuden soveltamisen ulkopuolelle jäävät tahot. Esitysluonnoksen perusteella ei kuitenkaan saa käsitystä, sovelletaanko karenssia kaikkiin entisiin valtioneuvoston jäseniin kaikissa tapauksissa esimerkiksi vaalikauden päättyessä, jos he siirtyvät uuteen tehtävään, jossa karenssisääntely tulee sovellettavaksi.

Esityksen vaikutukset valtioneuvoston entisen jäsenen oikeusturvaan jäävät epäselviksi. Esitysluonnoksessa tulisi konkretisoida karenssiin liittyvän prosessin pituutta erilaisissa tilanteissa esimerkein, etenkin silloin, jos karenssi riitautetaan.

Kappaletta ulkomaisesta lainsäädännöstä tulisi täydentää. Esitysluonnoksessa on kuvattu muiden maiden sääntelyä informatiivisesti, mutta esitysluonnoksesta ei selviä, mitä kokemuksia ulkomailta on saatu ja ovatko muiden maiden ratkaisut vaikuttaneet Suomen sääntelyyn.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto liittyy hallituksen esitysluonnokseen laiksi valtioneuvoston jäsenen tehtävään liittyvästä karenssista sekä laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (hankenumero: VNK001:00/2020).

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa osittain säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.   

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417, erityisasiantuntija Annika Collin, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 589 ja arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 202.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.