Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Arviointineuvosto kaupparekisterilaista: Rekisterin käyttäjiä ja hyötyjä kuvattava tarkemmin

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 14.9.2022 10.59
Uutinen

Kaupparekisteri- ja elinkeinotoimintalakia koskeva esitys on tiiviisti ja selkeästi kirjoitettu. Esityksen vaikutuksia on arvioitu pääosin hyvin. Rekisterin käyttäjiä ja rekisterin hyötyjä tulisi kuitenkin selostaa tarkemmin.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kaupparekisteri- ja elinkeinotoimintalaki, joilla kumottaisiin nykyisin voimassa olevat lait. Esityksellä ajantasaistetaan kaupparekisterilaki ja parannetaan kaupparekisteritietojen luotettavuutta. Yksityisten elinkeinonharjoittajien osalta pääosin luovuttaisiin ilmoitusvelvollisuudesta kaupparekisteriin.

Tarve sääntelyn kokonaisuudistuksille on hyvin kuvattu. Monipolvista asiakokonaisuutta on selostettu niin, että myös asiaa tuntematon lukija saa yleiskäsityksen asiasta. 

Arviointineuvosto katsoo, että yritysvaikutuksia on arvioitu monipuolisesti rekisteritietojen ilmoittajan näkökulmasta. Muita rekisteritietojen käyttäjiä kuin viranomaiskäyttäjiä kuvataan kuitenkin hyvin vähän esitysluonnoksessa. Näitä käyttäjiä ja niille koituvia hyötyjä tulisi kuvata tarkemmin.

Arviointineuvosto kiinnittää huomiota, että esityksessä on mainittu yrityskaappausten riski, mutta asiaa käsitellään varsin vähän esityksessä. Esityksessä tulisi käsitellä lakiehdotuksen vaikutuksia yrityskaappausten riskiin. 

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto liittyy kaupparekisterilain ja elinkeinotoimintalain esitysluonnokseen (hankenumero: TEM031:00/2020). Lausunto on annettu työ- ja elinkeinoministeriölle.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos vastaa pääosin säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että hallituksen esitystä täydennetään neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.  

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417, erityisasiantuntija Essi Römpötti, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 125 ja arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 202.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.