Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Arviointineuvosto kiittää oppivelvollisuuden virkamiesvalmistelua - hallitusohjelman kirjaus kavensi vaihtoehtojen tarkastelua

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 23.9.2020 11.38
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on arvioinut oppivelvollisuuden laajentamista koskevaa hallituksen esitysluonnosta. Arviointineuvoston mukaan esitys on laadukkaasti valmisteltu ja korkeatasoinen. Hallitusohjelman kirjaus oppivelvollisuuden laajentamisesta on kuitenkin sitonut virkamiesvalmistelua arvioida eri vaihtoehtoja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Arviointineuvosto pitää oppivelvollisuuden laajentamista koskevaa hallituksen esitysluonnosta kokonaisuudessaan hyvin valmisteltuna. Nykytilan kuvaus on poikkeuksellisen hyvä. Esityksessä on perusteellisesti kuvattu esimerkiksi toisen asteen opintoihin hakeutumista, opintojen läpäisyä ja toisen asteen tutkinnon merkitystä työuraan, tuloihin ja hyvinvointiin. Esitysluonnos sisältää suuren määrän viittauksia tutkimuksiin, selvityksiin ja tilastoihin, joita on taitavasti hyödynnetty esityksessä. Esitysluonnoksen vaikutusarviot ovat kattavia, ja arviointineuvostolla on vain joitakin lisäysehdotuksia niihin.

Esitysluonnoksessa on tuotu esiin relevantteja perusteluja oppivelvollisuuden pidentämiseksi. Keskeinen ongelma tavoitteiden saavuttamiseksi näyttäisi kuitenkin olevan toisen asteen opintojen keskeyttäminen, eikä opintojen aloittamatta jättäminen. Esityksessä kiinnitetään paljon huomiota tukea tarvitseviin opiskelijoihin, mutta esitys ei näytä kohdistuvan heihin kovin tehokkaasti. Esityksessä tulisi arvioida muita vaihtoehtoja ja niiden aiheuttamia hyötyjä ja kustannuksia ja verrata niitä oppivelvollisuuden laajentamisen kustannuksiin ja hyötyihin.

Arviointineuvosto katsoo, että hallitusohjelman kirjaus oppivelvollisuuden laajentamisesta keinona tavoitteiden saavuttamiseksi on heikentänyt virkamiesvalmistelun mahdollisuuksia arvioida eri vaihtoehtoja. Tämä heikentää arviointineuvoston arviolausumaa esitysluonnoksesta.
Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta oppivelvollisuuslaista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.  Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos vastaa pääosin säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta täydennetään neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Meri Virolainen, p. 050 523 2426, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö.