Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Arviointineuvosto: laajamittaista maahanmuuttoa koskeva lakiesitysluonnos jättää avoimeksi uudistuksen vaikutukset rikoksentorjuntaan ja turvallisuuteen

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 16.9.2021 9.03
Uutinen

Lakiesitysluonnoksen tavoitteena on parantaa varautumista laajamittaiseen maahanmuuttoon. Nykyisin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille laissa määrätty laajamittaiseen maahantuloon varautumisen suunnittelua koskeva tehtävä ehdotetaan siirrettäväksi Maahanmuuttovirastolle.

Lainsäädännön arviointineuvosto katsoo, että uudistuksen hyötyjä tulisi käsitellä tarkemmin. Arvioinnissa tulisi hyödyntää tietoja vuoden 2015 laajamittaisen hallitsemattoman maahanmuuton aiheuttamista kustannuksista.

Uudistuksen vaikutuksista rikoksentorjuntaan ja turvallisuuteen tulisi esittää arvio. Arvio olisi tarkoituksenmukaista esittää esitysluonnoksen ja siihen liittyvien kahden muun lain kokonaisvaikutuksena.

Esitysluonnoksessa tulisi esittää vähintään suuntaa-antava arvio uudistuksen taloudellisista vaikutuksista kunnille ja ELY-keskuksille, koska niiden tehtävät muuttuisivat uudistuksen seurauksena.

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa tulisi selostaa ja perustella tarkemmin sitä, että alkuperäinen lakiesitys on jaettu kolmeen erilliseen lakiesitykseen. Tehty ratkaisu hankaloittaa uudistuksen vaikutusten hahmottamista. Näiden kolmen lain huolellinen kokonaisvaikutusarvio tulisi esittää vähintään myöhemmin esiteltävien kahden lain yhteydessä.  

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa osittain säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.   

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Antti Moisio, p. 0295160198, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö.