Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Arviointineuvosto: Liikesalaisuuslain vaikutusten suuruusluokkaa ja työntekijän aseman muutosta kuvattava tarkemmin

Valtioneuvoston viestintäosasto
9.3.2018 14.57
Uutinen 12/2018

Lainsäädännön arviointineuvoston mukaan hallituksen esityksen perusteella saa hyvän käsityksen liikesalaisuuslaista ja sen keskeisistä esityksistä. Yritysvaikutuksia on kuvattu monipuolisesti, ja lain hyödyt tulevat esiin. Vaikutusten mittaluokasta tai työntekijän aseman muutoksesta ei kuitenkaan saa riittävää käsitystä.

Arviointineuvoston mukaan esitysluonnoksessa on kehittämiskohteita. Esitysluonnoksessa tulisi olla suuntaa-antava arvio siitä, missä määrin uusi laki auttaa vähentämään liikesalaisuusloukkauksia. Vaikutuksia voisi kuvata esimerkkiyrityksen avulla sekä vertaamalla uuden lain tuomia hyötyjä ja kustannuksia nykytilaan. Myös asiantuntija-arvioita voisi hyödyntää.

Esitysluonnoksen mukaan liikesalaisuutta eivät saa oikeudettomasti ilmaista tai käyttää esimerkiksi hallituksen jäsenet, tilintarkastajat ja selvitysmiehet. Lainmuutos aiheuttaa joidenkin työntekijöiden asemaan muutoksia. Tätä tulisi arviointineuvoston näkemyksen mukaan käsitellä esitysluonnoksessa tarkemmin. Esimerkiksi väärinkäytösten ilmoittamistapauksissa työntekijän asema jää jossain määrin epäselväksi. Myös muutoksen kohteena olevien työntekijöiden lukumäärästä tulisi antaa suuntaa-antava arvio.

Arviointineuvosto suosittelee, että puutteet esitysluonnoksessa korjataan ennen hallituksen esityksen antamista.

Lisätietoja: arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Meri Virolainen, p. 0295 160 202, valtioneuvoston kanslia

Arviointineuvoston lausunto 9.3.2018