Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Arviointineuvosto: Luonnonsuojelulaki on sirpaleinen esitys

Valtioneuvoston viestintäosasto
23.12.2021 12.48
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon ympäristöministeriölle luonnonsuojelulaista. Esitystä on valmisteltu huolellisesti ja yksityiskohtiin on perehdytty, mutta kokonaisuus jää sekavaksi.

Arviointineuvosto pitää myönteisenä, että luonnonsuojelulakia on valmisteltu poikkeuksellisen huolellisesti. Esityksessä on selkeästi perusteltu tarvetta lainmuutokselle ja luonnon monimuotoisuuden nykytilaa on käsitelty monipuolisesti.

Arviointineuvosto kiinnittää huomiota siihen, että esityksessä on runsaasti yksityiskohtia, mutta tärkeimmät muutokset ja vaikutukset eivät riittävästi kirkastu lukijalle. 

Luonnonsuojelulain konkreettiset vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen jäävät osittain epäselviksi. Esityksessä tulisi tarkentaa, miten esimerkiksi erilaisten luontotyyppien ja eliöiden elinvoimaisuuden arvioidaan kehittyvän vähintään tai enimmillään.

Luonnonsuojelulain esityksessä on tunnistettu erilaisia vaikutuksia yrityksille ja maanomistajille, mutta kokonaisuus jää sekavaksi ja vaikutusten mittaluokkaa tulisi selventää. Esimerkiksi vaikutuksia metsäsektorille ja metsänomistajille tulisi tarkentaa. Arviointineuvosto suosittelee esimerkkien käyttämistä tyypillisistä vaikutuksista asian konkretisoimiseksi.  

Esityksestä ei käy selkeästi ilmi, kuinka paljon uusia suojeltavia alueita tullaan perustamaan ja mihin ne pääosin sijoittuisivat. Myös perustiedot nykyisistä suojelualueista ovat hyvin suppeita. Esitystä tulisi selkeyttää tältä osin. 

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto liittyy luonnonsuojelulaista annettuun hallituksen esitysluonnokseen (ympäristöministeriön hanke YM012:00/2020)

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa osittain säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.   

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 202.