Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Arviointineuvosto luottotietolakia koskevasta lakiesitysluonnoksesta: määrällisiä vaikutusarvioita tulisi lisätä

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 9.6.2021 14.08
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon luottotietolakia koskevasta lakiesitysluonnoksesta. Arviointineuvoston mukaan määrällisiä vaikutusarvioita tulisi lisätä ja eri suuntaisista ja eri tahoja koskevista vaikutuksista tulisi esittää kokonaisarvio.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan muutoksia luonnollisten henkilöiden ja yrittäjien maksuhäiriötietojen säilytysaikoihin. Tavoitteena on kohtuullistaa henkilöiden tilannetta erityisesti silloin, kun maksuhäiriömerkinnän perusteena ollut saatava on maksettu. Esitysluonnoksessa ehdotetaan esimerkiksi, että saatavan suorittaminen lyhentäisi eräiden henkilöluottotietojen säilytysaikoja yhteen kuukauteen.

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa kuvataan selkeästi esityksen taustaa, perusteluja, esityksen tavoitteita ja ehdotuksia. Lakiehdotusluonnoksessa on kuvattu erilaisia vaikutuskanavia, mutta arviot määrällisistä vaikutuksista puuttuvat pääosin. Vaikutuksista tulisi esittää vähintään suuntaa-antavia määrällisiä arvioita.  

Esitysluonnoksen vaikutuksia eri tyyppisille yrityksille tulisi vielä tarkentaa. Esitysluonnoksessa tulisi esittää arvio siitä, onko uudistus kilpailutilanteen kannalta neutraali vai vaikuttaako uudistus erityyppisiin yrityksiin, etenkin luotonantoon, eri tavoin. Lisäksi yrityksille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa voisi arvioida tarkemmin esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön kehittämällä arviointimallilla. 

Arviointineuvosto katsoo, että ehdotettavan uudistuksen viranomaisvaikutuksia tulisi vielä täydentää arvioilla vaikutuksista talous- ja velkaneuvontaa antaviin viranomaisiin, kansaneläkelaitokseen ja kuntien sosiaalipalveluihin. 

Esitysluonnoksen yhteiskunnalliset vaikutukset-jaksossa tulisi arvioida uudistuksen vaikutuksia tarkemmin eri väestöryhmien näkökulmasta. Esimerkiksi tutkimustiedon perusteella tiedetään, että maksuhäiriömerkintöjen syntymisen todennäköisyys liittyy henkilön koulutustaustaan, ikään, sukupuoleen, työllisyyteen ja elämäntilanteeseen.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa osittain säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.   

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Antti Moisio, p. 0295160198 lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö.