Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Rådet för bedömning av lagstiftningen: Är bevarandet av Veikkaus Ab:s ensamrätt det enda alternativet för att minska spelproblemen?

Statsrådets kommunikationsavdelning
2.6.2021 10.24 | Publicerad på svenska 15.6.2021 kl. 11.55
Nyhet
Arviointineuvoston logo

Enligt rådet för bedömning av lagstiftningen bör man vid reformen av lotterilagen överväga flera olika alternativ för att uppnå målen. Regeringsprogrammets föresats om bevarandet av Veikkaus Ab:s ensamrätt har försämrat möjligheterna att bedöma olika alternativ i tjänstemannaberedningen.

Utkastet till proposition om ändring av lotterilagen har i huvudsak beretts väl och förslagets konsekvenser behandlas på ett mångsidigt sätt. Rådet anser dock att man i propositionen endast i begränsad utsträckning behandlar olika alternativ samt deras kostnader och fördelar. Utgångspunkten i propositionen är att man i enlighet med regeringsprogrammet bevarar systemet med ensamrätt. I propositionen bör man behandla bland annat införande av ett licenssystem där utländska spelbolag kan köpa en licens i mållandet, redovisa skatteinkomster till mållandet och förbinda sig till att iaktta mållandets lagstiftning.

För att utveckla Veikkaus Ab:s verksamhet föreslås det att det bildas ett dotterbolag. Dotterbolaget ska erbjuda andra företag digitala spelprodukter och tjänster. Rådet fäster uppmärksamhet vid att det av propositionsutkastet inte framgår vilket syfte bildandet av ett dotterbolag främjar. De digitala spelprodukterna som produceras av dotterbolaget och som erbjuds andra företag kan indirekt öka spelandet och spelproblemen, även om syftet med propositionen är att minska de problem som penningspel orsakar.

Rådet anser att bedömningen av den nya regleringens konsekvenser för hushållen och särskilt för riskgrupperna för problemspelande bör preciseras i propositionen. Penningspelsautomater finns även i framtiden i hög grad i dagligvarubutiker, kiosker och restauranger. I propositions bör behandlas hur effektivt metoderna för att minska spelandet fungerar då man är utsatt för spelautomater i vardagen.

Rådet för bedömning av lagstiftningen har gett ett utlåtande om utkastet till regeringsproposition om ändring av lotterilagen.

Rådet anser att utkastet till regeringens proposition i huvudsak motsvarar anvisningarna om konsekvensbedömning av lagförslag. Rådet rekommenderar att propositionen kompletteras i överensstämmelse med rådets utlåtande innan den lämnas till riksdagen.  

Mer information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417, och Meri Virolainen, bedömningsråd, tfn 050 523 2426, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen