Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Arviointineuvosto pohjoismaista työvoimapalvelujen mallia koskevasta esitysluonnoksesta: vaikutuksia eri tyyppisille työnhakijoille tulisi arvioida tarkemmin

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 4.10.2021 10.54
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle pohjoismaista työvoimapalvelujen mallia koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta.

Esityksen tavoitteena on parantaa työllisyyttä vähintään 9 500 työllisellä. Uudistuksella pyritään tarjoamaan työnhakijoille nykyistä enemmän yksilöllistä tukea työnhakuun ja työllistymiseen. Lisäksi tavoitteena on uudistaa työttömyysturvaa työnhakijoiden oikeuksien ja velvollisuuksien näkökulmasta. 

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa tulisi arvioida tarkemmin vaikutuksia eri työnhakijoiden erityistarpeiden näkökulmasta. Työttömät työnhakijat eivät ole yhtenäinen ryhmä, vaan koostuu eri-ikäisistä ja eri taustoja omaavista henkilöistä. 

Lisäksi arviointineuvosto katsoo, että ehdotettavan uuden sääntelyn vaikutuksista järjestelmän ymmärrettävyyteen ja läpinäkyvyyteen työnhakijan kannalta tulisi esittää tarkempi arvio. 

Esitysluonnoksen vaikutusarviointijakson alussa tulisi olla tiivis kuvaus ehdotetusta palvelumallista ja siitä, miten ehdotettu uusi toimintatapa johtaisi nykyistä järjestelmää parempaan työllistymiseen.

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa tulisi esittää arvio uudistuksen vaikutuksista työllisyyden edistämisen kuntakokeilun toteuttamiselle. Myös vaikutuksista kokeilukunnille tulisi esittää suuntaa antava arvio. Tähän liittyy myös se, että hallituksen tavoitteena on siirtää palvelut kokonaan kunnille vuoden 2024 aikana.

Arviointineuvosto pitää myönteisenä, että esitysluonnoksen vaikutusarvioinnissa on hyödynnetty tutkimustietoa ja käytettyihin lähteisiin viitataan systemaattisesti.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa osittain säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.   

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Antti Moisio, p. 0295160198, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö.