Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Arviointineuvosto: rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen hallinnollista taakkaa arvioitava

Valtioneuvoston viestintäosasto
24.11.2021 10.27
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon valtiovarainministeriölle rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevasta esityksestä. Esityksessä on arvioitu vaikutuksia monipuolisesti, mutta siinä tulisi punnita esityksen hallinnollista taakkaa ja toisaalta rikosten torjunnasta saatavaa hyötyjä.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevassa esitysluonnoksessa on arvioitu vaikutuksia laadullisesti monipuolisesti ja huolellisesti eri toimijoille. Vaihtoehtoja tavoitteiden saavuttamiseksi on myös käsitelty melko yksityiskohtaisesti. 

Arviointineuvosto kiinnittää huomiota, että esityksessä tulisi punnita tarkemmin esitysten aiheuttamaa hallinnollista taakkaa ja toisaalta rikosten torjunnasta saatavaa hyötyä. Esimerkiksi vaikutuksia kymmenille tuhansille ilmoitusvelvollisille yrityksille tulisi tarkentaa. Esitykseen tulisi lisätä konkreettisia esimerkkejä. Mitä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi tehostettu ilmoitusvelvollisuus ja riskiperusteinen arviointi ilmoittajalle ja asiakkaalle?

Esityksen tarkoituksena on muun muassa parantaa direktiivin toimeenpanoa ja tehostaa niiden suositusten noudattamista, joiden perimmäisenä tavoitteena on estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. Arviointineuvosto katsoo, että esityksessä tulisi arvioida tarkemmin vaikutuksia rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen. 

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto liittyy rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevaan hallituksen esitysluonnokseen (valtiovaranministeriön hanke VM015:00/2020).

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa osittain säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.   

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 202.