Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Lainsäädännön arviointineuvosto
Arviointineuvosto: Rakentamislain käytännön vaikutukset jäävät epäselviksi

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 8.6.2022 13.02
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon ympäristöministeriölle rakentamislakia koskevasta esityksestä. Esitys sisältää paljon informaatiota, mutta esityksen käytännön vaikutukset kotitalouksille ja yrityksille kaipaisivat selvennystä.

Rakentamislain esityksellä on tarkoitus parantaa sääntelyn vaikuttavuutta erityisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, kiertotalouden edistämiseksi ja digitaalisuuden edistämiseksi. Rakentamiseen tarvittavien lupien rajausta täsmennettäisiin ja lupavelvoitetta supistettaisiin.

Arviointineuvosto katsoo, että esityksessä tulisi arvioida, millaisia käytännön vaikutuksia esityksellä on kotitalouksille ja yrityksille. Esityksessä tulisi kuvata, millaisia kustannuksia ja hallinnollista työtä aiheutuu esimerkiksi rakennusmateriaalien ja purkumateriaalien luetteloinnista, jota jatkossa vaaditaan. Tai millaista turvaa rakennushankkeen päävastuullinen malli tuo kotitalouksille ja rakennushankkeisiin ryhtyvälle. Esityksen vaikutuksia rakennusyritysten kokonaiskustannusten tasoon tulisi myös arvioida karkealla tasolla.

Esityksen perusteella ei saa käsitystä, minkä mittaluokan ilmastotoimia esityksellä tavoitellaan, vaikka esitystä perustellaan vähähiilisyydellä. Esityksestä tulisi käydä ilmi, millaista vaikutusta tavoitellaan ja millä toimilla erityisesti olisi merkitystä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Esityksessä tulisi käsitellä tarkemmin eri vaihtoehtoja tavoitteiden saavuttamiseksi ja myös sitä vaihtoehtoa, että ei tehtäisi mitään. Esityksen perusteella on vaikea päätellä, millä perusteilla on päädytty keskeisiin ehdotuksiin.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto liittyy hallituksen esitysluonnokseen rakentamislaista (YM014:00/2018).

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa osittain säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 202.