Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Arviointineuvosto: rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen korvaussummia tulisi arvioida

Valtioneuvoston viestintäosasto
3.3.2021 14.10
Uutinen

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta. Esityksen perusteella jää epäselväksi, millaisia kannusteita potentiaalisilla tuen hakijoilla on ennaltaehkäiseviin toimiin.

Esityksen tavoitteena on ensisijaisesti rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäiseminen ennalta ja toissijaisesti aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen, kun vahingosta aiheutuvien kustannusten sietäminen olisi yksityishenkilölle tai yritykselle kohtuutonta.

Arviointineuvosto kiinnittää huomiota, että esityksessä käsitellään hyvin vähän vaikutuksia avustusten hakijoille. Esityksessä tulisi tarkentaa kannusteita potentiaalisille tuen saajille ennaltaehkäistä vahinkoja ja arvioida näiden avustusten mittaluokkaa. Potentiaaliset avustusten hakijat ovat kuitenkin olennaisessa roolissa, koska lain pääpaino on vahinkojen ennaltaehkäisyssä. 

Esitysluonnoksessa on havainnollinen kuvaus rauhoitettujen eläinten aiheuttamista vahingoista, vahinkoa aiheuttavista eläimistä ja vahingoista nykyisin maksettavista korvauksista. Esityksen vaikutusarviot ovat kuitenkin puutteellisia. Esityksessä tulisi arvioida suuntaa antavasti esityksen vaikutuksia, etenkin kun vahinkojen korvauskulut ovat noin viisinkertaistuneet viimeisen viiden vuoden aikana. Korvauksia maksetaan talousarviossa osoitettujen määrärahojen puitteissa, jolloin olisi olennaista tietää missä määrin kuluja korvataan korvauksen hakijoille.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa osittain säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.   

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Meri Virolainen, p. 050 523 2426, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö.