Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Arviointineuvosto: Tahdonvastaisten katoamisten yleissopimuksen merkitystä Suomelle kirkastettava

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 26.4.2022 9.35
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon ulkoministeriölle tahdonvastaisten katoamisten kansainvälistä yleissopimusta koskevasta esityksestä. Yleissopimuksen tarkoitus selviää esityksestä, mutta sen merkitystä Suomelle ja rikosten uhreille tulisi tarkentaa.

Esityksessä ehdotetaan hyväksyttäväksi ja saatettavaksi voimaan kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta 20.12.2006 tehty kansainvälinen yleissopimus. Siinä mm. velvoitetaan osapuoli varmistamaan, että tahdonvastaisen katoamisen toteuttaminen on rikosoikeuden mukaan rangaistava teko. Tämän yleissopimuksen tahdonvastaisella katoamisella tarkoitetaan, että valtio tai sen edustajat pidättävät, vangitsevat tai kaappaavat henkilön riistämällä hänen vapautensa. 

Esityksessä on tiiviisti ja ymmärrettävästi kuvattu sopimuksen tavoitteet ja tarkoitus. Esityksen perusteella sopimus on merkityksellinen etenkin epävakaissa valtioissa, joissa tahdonvastaiset katoamiset ovat merkittävä ihmisoikeusongelma. Esityksessä tulisi kirkastaa esityksen merkitystä Suomelle. Mitkä olisivat sellaisia mahdollisia tahdonvastaisia katoamisia, jotka voisivat tapahtua Suomessa, suomalaisille tai miten Suomi voisi joutua osalliseksi tämän sopimuksen mukaisiin prosesseihin?

Esityksessä tulisi lisäksi tarkentaa, mitä rikosten uhrien parempi oikeussuoja käytännössä tarkoittaisi. Miten tilanne uhrien näkökulmasta muuttuisi esityksen mukaisten muutosten myötä? 

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto liittyy hallituksen esitysluonnokseen kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (UM009:00/2019). 

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos vastaa pääosin säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että hallituksen esitystä täydennetään neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.  

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 202.