Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Arviointineuvosto: Tavoitteiden puuttuminen vaikeuttaa ammatillista koulutusta koskevan lakiesityksen vaikutusten arviointia

Valtioneuvoston viestintäosasto
21.9.2021 12.21
Uutinen

Lakiesityksessä ehdotetaan muutettavaksi ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia. Lainsäädännön arviointineuvosto katsoo, että lain tavoitteiden puuttuminen esitysluonnoksesta vaikeuttaa vaikutusten arviointia.

Hallituksen esitysluonnoksia arvioidessaan lainsäädännön arviointineuvosto tukeutuu hallituksen esitysten laatimisohjeisiin ja säädösehdotusten vaikutusarviointiohjeeseen ja edellyttää ohjeiden noudattamista.

Lakiesityksessä ehdotetaan muutettavaksi ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia. Lakia muutettaisiin siten, että opetushallitukselle annettaisiin toimivalta määrätä tutkinnon perusteissa siitä, miltä osin Suomessa käytettävistä tutkinnon perusteista voidaan poiketa tilauskoulutuksessa tai Euroopan ulkopuolella järjestettävässä tutkintokoulutuksessa. 

Lakiesityksestä puuttuu lain tavoitteita kuvaava osio. Kun lain tavoitetta ei kuvata, on epäselvää, miksi sääntelyä tehdään ja mihin esityksellä halutaan vaikuttaa.  Lain tavoitteiden puuttuminen esitysluonnoksesta vaikeuttaa vaikutusten arviointia. 

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa ei ilmaista riittävän selkeästi ja täsmällisesti nykytilaa, esitettyjen muutosten perusteita ja niiden vaikutuksia. Lakiehdotuksessa tulisi myös esittää tarkempia arvioita vaikutuksista erilaisten ammatillisen koulutuksen järjestäjiin, tilaajiin ja opiskelijoihin. 

Arviointineuvosto on antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta.

Hallituksen esitysluonnos on puutteellinen säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjeen näkökulmasta. Esitysluonnosta tulee korjata neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja erityisasiantuntija Annika Collin, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 046 923 1001