Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Arviointineuvosto: tutkintoon valmistavan koulutuksen rahoitusta koskevaa lakiesitystä tulisi selkeyttää ja täydentää

Valtioneuvoston viestintäosasto
27.8.2021 10.55
Uutinen
Arviointineuvoston logo

Lakiesityksen tavoitteena on yhtenäistää tutkintoon valmistavan koulutuksen rahoitusta eri toimijoille. Lisäksi tavoitteena on selkeyttää koulutuksen järjestämisperiaatteita ja varmistaa kyseisen koulutuksen järjestämisen riittävä rahoitustaso.

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksen vaikutusarvioita tulisi vielä muokata kuvaamaan selvemmin ehdotettavan muutoksen vaikutuksia. Nykyisessä muodossa esitysluonnoksen vaikutusarvioissa esitetään runsaasti muuta materiaalia kuin varsinaisia vaikutusarvioita.

Uudistuksen vaikutusta valmistavan koulutuksen rahoituksen riittävyyteen ja palvelujärjestelmän kattavuuteen tulisi käsitellä tarkemmin. Esitysluonnoksessa tulisi myös esittää tarkempia arvioita ehdotuksen vaikutuksista eri koulutusmuotojen ja eri järjestäjien näkökulmasta.

Esitysluonnoksessa on runsaasti teknistä termistöä, joka ei välttämättä avaudu asiaan perehtymättömälle. Esitysluonnoksessa tulisi nykyistä enemmän avata nykytilaa ja tehtäviä ehdotuksia.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos on puutteellinen säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjeen näkökulmasta. Esitysluonnosta tulee korjata neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.  

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Antti Moisio, p. 0295160198, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö.