Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Arviointineuvosto työ- ja elinkeinohallinnon asiakastietojen käsittelyä ja palvelualustaa koskevasta esitysluonnoksesta: lain hyötyjä on kuvattava tarkemmin

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 14.10.2021 10.57
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle työ- ja elinkeinohallinnon asiakastietojen käsittelyä ja palvelualustaa koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta.

Arviointineuvosto katsoo, että uudistuksesta aiheutuvia kustannuksia tulisi erotella tarkemmin. Esitysluonnoksesta ei ilmene riittävällä tarkkuudella, miten juuri tämän lakiehdotuksen kustannukset muodostuvat. 

Arviointineuvosto katsoo, että myös hyötyjä olisi esitettävä mahdollisuuksien mukaan taulukossa. Hyötyjen muodostumista, niihin vaikuttavia tekijöitä, vaikutusketjuja, hyötyjen suuntaa ja suuruusluokkaa on arvioitava laadullisesti myös asiakastietojärjestelmän uudistuksen osalta, jos määrällinen arviointi ei ole mahdollista. 

Arviointineuvosto pitää myönteisenä, että lakiluonnoksessa on hyödynnetty vaikutusarvioiden taustalla tutkimustietoa. Myös vaikutusarviointien epävarmuuksien esille nostaminen on myönteistä. Arviointineuvosto katsoo, että uuden tekoälyä hyödyntävän kohtaantotoiminnallisuuden toimivuuden seuranta ja jälkiarviointi on tärkeää. Kohtaantotoiminnallisuuden arvioimisella saadaan tietoa, toteutuiko lain tavoitteet.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos on puutteellinen säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjeen näkökulmasta. Esitysluonnosta tulee korjata neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja erityisasiantuntija Annika Collin, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 046 923 1001