Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Arviointineuvosto: Työehtodirektiivin täytäntöönpanoa ja vaihtelevaa työaikaa koskevan esityksen vaikutusarvioita tulisi täydentää

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 1.4.2022 8.52
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvoston mukaan työehtodirektiivin täytäntöönpanoa ja vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa koskeva esitys on selkeästi kirjoitettu. Esityksen perusteella saa myös käsityksen asian taustasta ja keskeisistä ehdotuksista. Lakiehdotuksen perusteella on kuitenkin vaikea hahmottaa vaihtelevan työajan sopimuksiin liittyviä konkreettisia hyötyjä ja ongelmia.

Esitysluonnoksella pannaan täytäntöön direktiivi, jonka tarkoituksena on parantaa etenkin epävarmoissa työsuhteissa työskentelevien työntekijöiden asemaa edistämällä turvatumpia ja ennakoitavampia työehtoja. Tämän lisäksi lakiehdotuksella pyritään hallitusohjelmaan pohjautuen vahvistamaan vaihtelevalla työajalla työskentelevän henkilön työajan vakiintumista lainsäädännössä.

Esityksen perusteella saa hyvän käsityksen vaihtelevaa työaikaa koskevan lainsäädännön nykytilasta, ehdotettavista muutoksista sekä direktiivin sisällöstä. Arviointineuvosto pitää puutteena, ettei esityksessä kuitenkaan käsitellä riittävästi sitä, millaisia hyötyjä ja ongelmia vaihtelevan työajan sopimusten käyttöön liittyy tällä hetkellä. Vallitsevan tilanteen riittävä kuvaus on tärkeää ehdotettavien muutosten tarpeen sekä niiden vaikutusten hahmottamiseksi. Arviointineuvosto katsoo, että vaihtelevan työajan sopimuksiin sisältyviä konkreettisia hyötyjä ja ongelmia tulisi käsitellä esityksessä laajemmin sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta.

Arviointineuvosto pitää myönteisenä, että esityksessä on arvioitu työnantajille kohdistuvien taloudellisten kustannusten mittaluokkaa. Esityksessä on myös käsitelty työelämään kohdistuvia vaikutuksia, mutta työllisyysvaikutuksia sekä ehdotettaviin muutoksiin sisältyviä riskejä tulisi käsitellä laajemmin.

Esityksessä arvioidaan, että siinä ehdotetut muutokset voivat johtaa tilanteeseen, jossa työnantajat pitävät vaihtelevan työajan sopimuksia vähemmän houkuttelevana vaihtoehtona vaihtelevan työvoimatarpeen kattamisessa. Arviointineuvoston mukaan esityksessä tulisi käsitellä perusteellisemmin ehdotettaviin muutoksiin sisältyviä riskejä työntekijöiden oikeuksien toteutumiselle. Voivatko ehdotetut muutokset esimerkiksi johtaa tilanteeseen, jossa työntekijöiden asema heikentyy näennäisten puitesopimusjärjestelyiden käytön lisääntymisen kautta?

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto liittyy hallituksen esitysluonnokseen työehtodirektiivin täytäntöönpanosta ja vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavasta lainsäädännöstä (hankenumero TEM117:00/2020).

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa osittain säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja erityisasiantuntija Annika Collin, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 046 923 1001.