Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Arviointineuvosto: työllisyyden edistämisen kuntakokeilun voimassaolon jatkamista koskevan esityksen arvioinnit ovat osin puutteelliset, vaikutuksia kuntiin olisi tarkennettava

Valtioneuvoston viestintäosasto
13.12.2021 9.16
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilun järjestämistä koskevan lainsäädännön voimassaolon jatkamisesta.

Arviointineuvosto tuo esille, että vaikutuksia kokeiluhankkeesta ja sen toimivuudesta voi olla haasteellista esittää, kun lakimuutos tehdään vasta kokeiluhankkeen oltua vähän aikaa voimassa. Lakiluonnoksessa tulisi lisätä tarkempia kuvauksia kokeiluhankkeen tähän mennessä saaduista tuloksista. Lisäksi lakiluonnoksen tavoitetta tulisi vielä selkeyttää. Onko esitysluonnoksen tavoitteena alkuperäisen kokeiluhankkeen tavoitteet vai onko muutoksen tavoitteena mahdollistaa ja valmistella TE-palveluiden siirtoa kuntien vastuulle?

Arviointineuvosto katsoo, että taloudelliset vaikutukset kuntiin on arvioitu puutteellisesti. Taloudellisia vaikutuksia kuntiin tulisi arvioida esitysluonnoksessa tarkemmin. Myönteistä esitysluonnoksessa on se, että siinä on nostettu avoimesti esille syy olennaisten kustannusvaikutusten puuttumiselle. Kuntien kustannuksia koskeva kyselyn vastauksien vähäisestä määrästä johtuen arvioita ei ole voitu lakiluonnoksessa tehdä. Arviointineuvosto katsoo, että epäselväksi jää olisiko esitysluonnoksessa ollut mahdollista arvioida taloudellisia vaikutuksia kuntiin muiden menetelmien kuin kyselyn kautta.

Lakiehdotuksessa tulisi arvioida myös yhteiskunnallisia vaikutuksia, esimerkiksi mitä vaikutuksia kokeilun jatkamisella olisi TE-palveluja käyttäviin asiakkaisiin. 
Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu työllisyyden edistämisen kuntakokeilun järjestämistä koskevan lainsäädännön voimassaolon jatkamisesta koskevasta hallituksen esityksestä.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos on puutteellinen säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjeen näkökulmasta. Esitysluonnosta tulee korjata neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.  

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja erityisasiantuntija Annika Collin, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 046 923 1001