Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Arviointineuvosto: vaarallisten aineiden kuljetusta koskeva esitys on hyvin valmisteltu

Valtioneuvoston viestintäosasto
11.10.2021 10.41
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto kiittelee vaarallisten aineiden kuljetusta koskevaa hallituksen esitystä havainnolliseksi ja ymmärrettäväksi. Hyvätasoisesta esityksestä jäi kuitenkin uupumaan ympäristövaikutusten arviointi.

Arviointineuvosto pitää myönteisenä, että melko teknistä esitystä vaarallisten aineiden kuljetuksesta on havainnollistettu esimerkeillä ja tilastotiedoilla, jolloin asia konkretisoituu myös asiaa vähemmän tunteville. Esitys on kauttaaltaan hyvin valmisteltu ja vastaa pääosin lainvalmistelun ohjeistuksia. 

Esityksessä on arvioitu viranomaisvaikutuksia Liikenne- ja viestintävirastolle esimerkillisen hyvin. Vaikka esityksen vaikutuksia on arvioitu kokonaisuutena kattavasti, niin joitakin puutteitakin löytyi.

Arviointineuvosto katsoo, että esityksessä tulisi arvioida, millaisia kielteisiä ympäristövaikutuksia uudella sääntelyllä kyetään estämään aiempaa tehokkaammin. Ympäristövaikutusten arviointi puuttuu esityksestä, vaikka esityksen ennakoidaan vaikuttavan myönteisesti ympäristön tilaan. Esityksessä voisi kuvata esimerkiksi vaikutusketjuja, miten pohjavesialueet säilyvät puhtaana tai miten vaarallisten aineiden vuotoja voidaan estää aiempaa tehokkaammin.

Arviointineuvosto on antanut lausunnon vaarallisten aineiden kuljetusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. 

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos vastaa pääosin säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta täydennetään neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 050 523 2426