Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Arviointineuvosto: vaikutuksia erilaisiin taksiyrityksiin tulisi arvioida tarkemmin

Valtioneuvoston viestintäosasto
29.3.2021 12.42
Uutinen
Logo

Ajoneuvo- ja liikennepalveluhankinnoissa halutaan lisätä ympäristöystävällisiä ajoneuvoja. Vaikutuksia harvaanasuttujen alueiden taksiyrittäjille tulisi tarkentaa.

Ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksilla tavoitellaan liikenteen päästöjen vähentämistä. Asiaa koskevassa hallituksen esityksessä vaikutusarviot ovat pääsääntöisesti esimerkillisen hyvin laadittuja. Yritysvaikutusten mittaluokasta saa hyvän käsityksen esitysluonnoksen perusteella. Vaikutuksia erilaisiin taksiyrityksiin esimerkiksi harvaan asutuilla seuduilla tulisi kuitenkin arvioida, etenkin kun investointikustannukset kalliimpiin hybridi- ja täyssähköautoihin kasvavat merkittävästi.

Esityksellä pannaan täytäntöön direktiivi puhtaiden ja energiatehokkaiden moottoriajoneuvojen edistämisestä. Esityksessä on selostettu direktiivin kotimaista liikkumavaraa, mutta kokonaisuutena jää epäselväksi, täyttääkö vai ylittääkö Suomi direktiivin minimivaatimukset. 

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos vastaa pääosin säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta täydennetään neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.   

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Meri Virolainen, p. 050 523 2426, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö.