Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Arviointineuvosto: vanhuspalvelulain uudistuksen toista vaihetta koskeva esitys on hyvin valmisteltu, riskien arviointia olisi kuitenkin tarkennettava

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 11.11.2021 10.37
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta.

Arviointineuvosto kiittelee, että esityksen laajat vaikutusten arviointia tukevat taustaselvitykset on julkaistu liitteinä erikseen. Liitteissä on otettu huomioon vanhuspalvelulain uudistuksen ensimmäisen vaiheen ja toisen vaiheen yhteisvaikutukset. Esityksessä kuvataan tiiviisti esitykseen liittyvät olennaiset taustatiedot ja vaikutukset. Esityksestä saa hyvän käsityksen vanhuspalvelujen uudistamisen vaiheista, valmistelusta ja toimenpiteistä. 

Arviointineuvosto katsoo, että vaikka esityksen vaikutuksia on arvioitu kokonaisuutena kattavasti ja hyvin, niin joitakin puutteita löytyi. 

Esityksessä tulisi vielä täsmentää lakiesitysten riskien yhteisvaikutuksia. Hallituksen esityksessä tulisi arvioida, mitkä olisivat yhteisvaikutukset, jos vanhuspalvelulain ensimmäisessä vaiheessa säädetty ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitus yhdessä työvoimapulan kanssa johtaa ympärivuorokautisen hoidon vähenemiseen. Tulisi myös arvioida, miten ikääntyneiden ihmisten arkeen, hyvinvointiin ja perusoikeuksien toteutumiseen vaikuttaa, jos ympärivuorokautinen hoito vähenee samaan aikaan kun myös kotihoidossa on työvoimapulaa. 

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos vastaa pääosin säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että hallituksen esitystä täydennetään neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.  

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja erityisasiantuntija Annika Collin, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 046 923 1001