Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Arviointineuvosto yhteistoimintalakiesityksestä: lakiesitysluonnoksesta puuttuvat määrälliset kokonaisarviot uudistuksen keskeisistä kustannuksista ja hyödyistä

Valtioneuvoston viestintäosasto
7.9.2021 16.49
Uutinen

Lakiesityksen tavoitteena on parantaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta työnantajien ja henkilöstön välillä. Uudistuksella pyritään myös lisäämään henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia ja tiedonsaantia.

Lainsäädännön arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa tulisi kuvata tarkemmin vaikutusketjuja, joiden seurauksena uudistuksella tavoiteltavat hyödyt syntyisivät. Keskeisimpien hyötyjen mittaluokasta tulisi esittää suuntaa-antavia määrällisiä ja laadullisia arvioita. 

Arviointineuvosto katsoo, että uudistuksesta yrityksille aiheutuvasta kokonaiskustannuksesta tulisi esittää suuntaa-antava arvio. Esitysluonnoksessa kuvataan aiheutuvia kustannuksia suhteutettuna yritysten liikevaihtoon, mikä on sinänsä myönteistä, mutta kuvaus ei anna käsitystä uudistuksen kokonaisvaikutuksesta. 

Uudistuksen viranomaisvaikutuksista, etenkin yhteistoiminta-asiamiehen toimistolle aiheutuvista vaikutuksista, tulisi myös esittää tarkempia arvioita.

Sanna Marinin hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite helpottaa pitkäjänteisesti yritysten ja kansalaisten hallinnollisia velvoitteita. Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa tulisikin käsitellä uudistusta myös säädösten sujuvoittamisen näkökulmasta, koska ehdotuksella on sääntelytaakasta aiheutuvia kustannuksia yrityksille. 

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa osittain säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.   

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Antti Moisio, p. 0295160198, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö.