Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Arviointineuvosto: Yksityistielain vaikutusarvio jäänyt pintapuoliseksi

Valtioneuvoston viestintäosasto 19.6.2017 13.07
Uutinen 35/2017

Lainsäädännön arviointineuvoston mukaan yksityistielain aiheuttamat euromääräiset hyödyt ja kustannukset eivät käy ilmi esitysluonnoksesta. Esitysluonnoksessa on tuotu esiin monia olennaisia vaikutuksia, mutta kaikista vaikutuksista ja vaikutusmekanismeista ei saa käsitystä. Esimerkiksi käyttömaksujen vaikutuksia ei ole käsitelty lainkaan, vaikka niiden käyttöön kannustetaan.

Esitysluonnoksen perusteella saa yleisellä tasolla käsityksen asian taustasta, nykytilasta, kohderyhmistä ja tavoitteista. Luonnoksen perusteella käy ilmi tarve muuttaa lakia. Arviointineuvosto pitää myönteisenä, että esitysluonnosta varten on tehty taustaselvityksiä.

Esitysluonnoksessa on käsitelty monia vaikutuksia, mutta vaikutusarviot ovat lähinnä laadullisia. Arviointineuvosto katsoo, että yrityksiä koskevat vaikutusarviot jäävät liian yleiselle tasolle. Luonnoksessa ei kuvata, millä periaatteella yritykset mahdollisesti maksaisivat tien käytöstä ja mihin yrityksiin tämä erityisesti kohdistuisi.

Lainsäädännön arviointineuvosto on arvioinut yksityistielakia koskevan luonnoksen hallituksen esitykseksi eduskunnalle. Lain tavoitteena on antaa edellytykset yksityistieverkon kehittämiselle ja ylläpidolle huomioiden muun muassa kaupungistumisen ja maaseudun ikärakenteen muutoksen sekä luonnonvaratalouden ja elinkeinoelämän tarpeet. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan ennen hallituksen esityksen antamista.

Arviointineuvoston lausunto 19.6.2017

Lisätietoja: arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Meri Virolainen, p. 0295 160 202, valtioneuvoston kanslia.