Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Arviointineuvosto: Ympäristöllisten lupien yhden luukun hankkeessa laadukasta vaikutusten arviointia – tulosten huomioonottamisessa parannettavaa

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 27.9.2018 11.39 | Julkaistu suomeksi 27.9.2018 klo 13.39
Uutinen 37/2018

Ympäristöllisten lupamenettelyjen sujuvoittamista koskeva hallituksen esitys toteuttaa hallituksen kärkihankkeita. Vaikutusarviot kohdistuvat kattavasti eri kohderyhmiin ja ympäristöön. Esityksessä tuodaan esille riskejä esityksen tavoitteiden toteutumiselle.

Lainvalmistelun tueksi on laadittu erillinen, laadukas vaikutusarvioselvitys monipuolisella aineistolla. Hallituksen esityksen vaikutusarviot perustuvat pitkälti selvityksen arvioihin. Kustannuksista ja hyödyistä yrityksille on laadittu eri oletuksiin perustuen skenaariota. Lisäksi kansalaisiin ja ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu tasapuolisesti myönteisten ja kielteisten vaikutusten näkökulmasta. Vaikutusarvioinneista ilmenee lisäksi, että kuntien edellytykset toimia yhteen sovittavana viranomaisena jäävät avoimiksi.

Arviointineuvoston mukaan on ansiokasta, että hallituksen esityksessä tuodaan esille huomionarvoisia riskejä tavoitteiden toteutumisen näkökulmasta: esitys ei välttämättä tehostakaan menettelyjä vaan saattaa tuoda yrityksille kustannuksia, ja kansalaisten osallistumismahdollisuudet ja ympäristönsuojelun taso saattavat heikentyä. Tarkkojen arviointien tekeminen on vaikeaa, koska laki on mahdollistavaa sääntelyä, jota yritykset hyödyntävät harkintansa mukaan. Toisin sanoen sääntelystä aiheutuvat keskeiset riskit poistuvat, jos yritykset eivät hyödynnäkään uusia menettelyjä.

Arviointineuvosto kiinnittää huomiota siihen, että vaikutusarvioiden tulokset eivät ole vaikuttaneet esityksen keskeisiin linjauksiin, vaikka se olisi ollut perusteltua. Arviointineuvosto katsookin, että lakiesityksen tarkoituksenmukaisuutta tulisi perustella kokonaisarviolla, jossa tavoitteet ja ehdotukset sekä mahdolliset hyödyt, riskit ja kustannukset suhteutetaan toisiinsa. Hankkeen rakenteellisina edellytyksinä ovat lisäksi sähköinen asiointijärjestelmä, jonka kehittämiseen hankkeen tarpeisiin liittyy epävarmuutta sekä Valtion lupa- ja valvontavirasto, jonka perustaminen kytkeytyy maakuntauudistukseen.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamista, ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ja eräitä niihin liittyviä lakeja koskevasta hallituksen esityksestä. Ympäristöministeriö toimitti esityksen arviointineuvoston käyttöön sähköpostitse 6.9.2018. Arviointineuvosto suosittelee, että hallituksen esitysluonnosta täydennetään lausunnossa kuvatuilla lisäyksillä ennen hallituksen esityksen antamista.

Lisätietoja: arviointineuvoston varapuheenjohtaja Jyrki Tala, p. 050 3823 705 ja arviointineuvos Kati Rantala, p. 0295 160 467, valtioneuvoston kanslia.

Arviointineuvoston lausunto 27.9.2018